Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Lipiec 2017

KSP przeprowadza analizę podatkową rozwiązania dotyczącego wykorzystania powierzchni reklamowej przystanków komunikacji miejskiej

Doradcy podatkowi z naszej kancelarii opracowali dla miasta wojewódzkiego na południu Polski analizę skutków podatkowych projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt polegał na budowie przez partnera prywatnego wiat na przystankach komunikacji miejskiej w zamian za możliwość wykorzystania ich powierzchni reklamowej. Rozwiązanie przewidujące współpracę publiczno-prywatną przy zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną należy ciągle do pionierskich, stąd kwestie podatkowe wymagały szczególnej i wielowariantowej analizy.

Kwiecień 2017

KSP doprowadza do uchylenia kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej

W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym reprezentowaliśmy przedsiębiorcę z branży odpadowej, prowadzącego działalność m.in. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Działalność ta jest działalnością regulowaną i wykonywanie jej na terenie danej gminy wymaga wpisu do rejestru, prowadzonego przez wójta (burmistrza/prezydenta). W przedstawianej sprawie wójt gminy uznał, że spółka działa na terenie jego gminy bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej i nałożył na spółkę karę w wysokości ponad  100 000 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję wójta w mocy. Prawnicy KSP, w imieniu spółki, wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zawierającą rozbudowane zarzuty wobec decyzji organów I i II instancji. WSA uznał skargę za uzasadnioną, w konsekwencji czego uchylił zarówno decyzję SKO, jak i decyzję wójta.

Luty 2017

Ceny transferowe 2017, dokumentacja podatkowa - prowadzimy cykl szkoleń

Dla wiodącej na rynku polskim grupy kapitałowej z branży energetycznej zrealizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji podatkowych. Celem szkoleń jest przybliżenie nowych wymagań ustawowych z zakresu cen transferowych osobom biorącym udział w negocjowaniu, zawieraniu i realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, koordynatorom finansowo-księgowym w spółkach zależnych oraz specjalistom z działów finansowo-księgowych. Podczas szkoleń omówiliśmy na przykładach zasady przygotowywania dokumentacji podatkowych według nowego wzorca.

Styczeń 2017

KSP wygrywa przed SKO w sprawie podatku od nieruchomości o wartości 1,5 mln zł

Sprawa dotyczyła podatnika, który korzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na podstawie uchwały Rady Miasta. Uchwała przewidywała, że jednym z warunków zwolnienia jest przedłożenie do 15 stycznia każdego roku objętego zwolnieniem (i w ciągu 5 lat od ostatniego roku objętego zwolnieniem) sprawozdania według określonego wzoru. Zgodnie z uchwałą przedsiębiorca tracił prawo do zwolnienia m.in. w sytuacji niezłożenia sprawozdania lub podania w nim nieprawdziwych danych. Nasz Klient złożył wymagane uchwałą sprawozdanie, ale po terminie (sprawozdanie zostało złożone 26 stycznia). Organ uznał, że niezłożenie sprawozdania w terminie powoduje utratę prawa do zastosowania zwolnienia. Odwołując się od decyzji organu I instancji wskazaliśmy, że przepisy uchwały sformułowane są w sposób nieprecyzyjny, a podatnik nie powinien ponosić negatywnych skutków wadliwości legislacyjnej aktów prawa. Wskazaliśmy także, że nie można opóźnienia w złożeniu sprawozdania utożsamiać z brakiem jego złożenia w ogóle. SKO zgodziło się z naszą argumentacją, uchyliło decyzję organu I instancji i umorzyło postępowanie w sprawie.

© 2016 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek). Akceptuję Polityka prywatności