Aktualna pozycja: HomeZespół Łukasz Jedynak

Łukasz Jedynak

doradca

Doradza klientom m.in. z sektora energetycznego (szczególnie paliwowego), finansowego oraz z sektora budowlanego w zakresie podatku pośrednich oraz dochodowych. Przedmiotem jego zawodowej specjalizacji jest przede wszystkim podatek akcyzowy oraz prawo celne.

 

  • doradza w zakresie konsekwencji akcyzowych produkcji i obrotu wyrobami energetycznymi i produktami alkoholowymi na terytorium Polski oraz obrotu w ramach przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych;
  • posiada doświadczenie w zakresie stosowania prawa celnego, szczególnie w zakresie zawieszających i gospodarczych procedur celnych wykorzystywanych w imporcie oraz eksporcie towarów;
  • przeprowadza badania podatkowe nastawione na identyfikację obszarów ryzyka podatkowego zarówno pod kątem podatków dochodowych, jak i obrotowych;
  • doradza także w zakresie konsekwencji podatkowych transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w szczególności instrumenty pochodne (np. opcje na akcje, kontrakty terminowe);
  • opracowuje symulacje /prognozy/ finansowe podatkowych skutków zawieranych transakcji, szczególnie transakcji o charakterze międzynarodowym;
  • uczestnik oraz prelegent warsztatów, konferencji oraz szkoleń podatkowych m.in. z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych;
  • absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach;
  • absolwent studiów podyplomowych Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji w Paisley na kierunku międzynarodowe zarządzanie finansami;
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
  • uprawia wspinaczkę górską oraz skałkową.
© 2016 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek). Akceptuję Polityka prywatności