Aktualna pozycja: HomeZespół Łukasz Pożoga

Łukasz Pożoga

radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie handlowym oraz Partnerstwie Publiczno – Prywatnym.

 

  • doradza wykonawcom i zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza z branży górniczej i medycznej; doradza w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed tym organem;
  • na bieżąco doradza w sprawach handlowych; przygotowuje i opiniuje umowy handlowe; prowadzi projekty związane z due diligence podmiotów biznesowych, przejęciami, restrukturyzacją spółek handlowych, restrukturyzacją zadłużenia; przygotowuje porozumienia inwestycyjne;
  • posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów korporacyjnych, reprezentując klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów korporacyjnych, a także w sprawach roszczeń spółek przeciwko członkom zarządu i wspólnikom;
  • reprezentował spółkę publiczną z branży górniczej w licznych procesach dotyczących roszczeń pracowników związanych z procesem prywatyzacji, w szczególności w przedmiocie akcji pracowniczych;
  • wykwalifikowany negocjator; członek zwycięskiej drużyny w Turnieju Negocjacyjnym dla Aplikantów Radcowskich (2013) zorganizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych;
  • ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym przygotowuje rozprawę doktorską z prawa zamówień publicznych;
  • jako trener prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych;
  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach;
  • w wolnym czasie czyta literaturę fantasy w oryginale.
© 2016 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek). Akceptuję Polityka prywatności