Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Podatek akcyzowy - 5 obszarów ryzyka, na które warto zwrócić uwagę…(V)

 5.     Zabezpieczenie akcyzowe

Brak zabezpieczenia akcyzowego to brak możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzowego, a także w pewnych przypadkach zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zasadniczo można wyróżnić dwa problemy w zakresie zabezpieczenia akcyzowego, które narażają podatnika na nowy wymiar podatku.

 

Pierwszy związany jest z terminem, do którego dane zabezpieczenie obowiązuje. Problem ten dotyczy głównie zabezpieczeń akcyzowych składanych w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Gwarancje te wystawiane są najczęściej na czas określony, np. na jeden rok. Po upływie tego okresu gwarancja nie będzie mogła być wykorzystywana dla zabezpieczania dalszych transakcji z użyciem wyrobów akcyzowych. Po upływie okresu ważności gwarancji podatnik nie dysponuje już zabezpieczeniem akcyzowym, a ewentualne obciążenia zabezpieczenia po tym okresie będą wyrazem naruszenia warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Należy zatem pamiętać, by w odpowiednim terminie dokonać przedłużenia ważności tej gwarancji, ewentualnie złożyć zabezpieczenie w innej formie.

 

Drugi problem to niewystarczająca wysokość zabezpieczenia akcyzowego. Zabezpieczenie akcyzowe ma zapewnić pokrycie powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego (także zobowiązania w zakresie opłaty paliwowej). Zatem, ustalając wysokość zabezpieczenia akcyzowego należy ustalić ilość wyrobów akcyzowych, która będzie przedmiotem obrotu, magazynowania, czy produkcji. Tym samym, w przypadku, gdy podatnik zwiększa moce produkcyjne (lub handlowe), nie może zapomnieć o równoczesnym zwiększeniu kwoty zabezpieczenia akcyzowego. Produkcja wyrobów akcyzowych, która nie może zostać objęta zabezpieczeniem akcyzowym rodzi skutek w postaci obowiązku zapłaty akcyzy (w przypadku procedury zawieszenia). Dotyczy to także sytuacji magazynowania wyrobów akcyzowych, a także obrotu tymi wyrobami. W przypadku gdy podatnik przewiduje, iż posiadane zabezpieczenie może okazać się niewystarczające, powinien je odpowiednio wcześnie zwiększyć (uwzględniając w tym zakresie czas potrzebny organowi podatkowemu na dokonanie zmian). Alternatywnym rozwiązaniem jest zmniejszenie mocy produkcyjnych lub handlowych do poziomu aktualnego zabezpieczenia. Błędy popełnione w powyższym zakresie są relatywnie łatwe do uchwycenia. Stan i sposób wykorzystania zabezpieczenia akcyzowego jest bowiem monitorowany za pomocą tzw. kart do saldowania. Wszelkie czynności rodzące obowiązek skorzystania z zabezpieczenia akcyzowego podlegają niezwłocznemu ewidencjonowaniu na tych kartach. Karta ta umożliwia tym samym ustalenie dostępnego salda zabezpieczenia akcyzowego na każdy moment, a ewentualne przekroczenie kwoty dostępnego zabezpieczenia są od razu widoczne. Stanowią tym samym mocną podstawę do wymierzenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania w akcyzie.

 

Powyższa lista oczywiście nie jest pełna. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których organy podatkowe mogą poszukiwać możliwości wymierzenia podatnikom zaległego podatku akcyzowego. Te opisane powyżej to swojego rodzaju elementarz. Błędy popełnione w powyższym zakresie są łatwe do wychwycenia przez organ podatkowy. Warto zatem dopilnować by w tych obszarach błędów było jak najmniej.

Photo by Marcin Rolicki, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności