Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Czy każda sprzedaż ON rodzi obowiązek zapłaty opłaty paliwowej?

Obrót olejem napędowym (ON) na terytorium Polski związany jest z szeregiem obowiązków o charakterze dokumentacyjnym, ewidencyjnym, czy sprawozdawczym. Co więcej, jest on znacznie obciążony daninami publicznymi. Warto przypomnieć, że cena detaliczna ON zawiera obok kosztów produkcji i marż podmiotów handlujących ON także wartość podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy wartość opłaty paliwowej. Ta ostatnia stanowi około 5% finalnej ceny ON. Aktualnie, to jest na rok 2014 r., wysokość opłaty paliwowej wynosi 262,52 zł za 1000 l. ON.

 

Z uwagi na wysokość opłaty paliwowej może ona znaczenie wpłynąć na końcową cenę sprzedawanego ON. Warto zatem rozważyć, czy sprzedaż ON na terytorium Polski w każdym przypadku rodzi obowiązek pobrania i uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa tej opłaty, szczególnie że ustawodawca w specyficzny sposób uregulował obowiązki związane z opłatą paliwową.

 

Zaznaczenia wymaga, że przedmiot opłaty paliwowej, zasady powstawania obowiązku w zakresie opłaty paliwowej, jej wymiar oraz sposób poboru zostały uregulowane w ustawie o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym. Jak wynika z tej ustawy, opłacie paliwowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy m.in. paliw silnikowych (w tym ON). Co ciekawe, ustawodawca nie rozpisał poszczególnych czynności, które mieszczą się w zakresie „wprowadzenia na rynek krajowy” i tym samym podlegają opłacie paliwowej, lecz uznał, iż przez pojęcie „wprowadzenia na rynek krajowy” należy rozumieć czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są m.in. te paliwa. Zatem ustawodawca związał przedmiot opłaty paliwowej z przedmiotem opodatkowania akcyzą.

 

Odnosząc się do procedury zawieszenia poboru akcyzy, czy też zwolnień od akcyzy, w tym zwolnień ze względu na przeznaczenie stwierdzić należy, że nie każda czynność, która rodzi obowiązek w świetle ustawy akcyzowej prowadzi od razu do konieczności uiszczenia podatku akcyzowego. Z uwagi na związanie przedmiotu opłaty paliwowej z przedmiotem opodatkowania akcyzą, analogiczny wniosek należy wyciągnąć w odniesieniu do opłaty paliwowej. Wskazuje na to zresztą sama ustawa regulująca ww. opłatę. Zgodnie z tą ustawą, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych (w tym ON).

 

Powstaje zatem pytanie o praktyczne konsekwencje powyższego. Przede wszystkim podkreślić należy, że każda sprzedaż ON powinna zostać odrębnie przeanalizowana w celu weryfikacji, czy obowiązek uiszczenia ww. opłaty powstanie, czy też nie. Dla przykładu można wskazać, że z brakiem obowiązku uiszczenia opłaty paliwowej podatnicy akcyzowi mogą spotkać się m.in. w sytuacji stosowania procedury zawieszenie poboru akcyzy (np. w transakcjach krajowych pomiędzy składami podatkowymi). Wtedy bowiem w świetle ustawy akcyzowej nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Do czasu trwania tej procedury nie powstaje zatem obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej. Powyższe będzie mało również zastosowanie do sprzedaży ON w zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie (np. w ramach sprzedaży ze składu podatkowego do podmiotów zużywających), a zatem poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Taka sytuacja również nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w akcyzie. W wyniku zastosowania ww. zwolnienia, podatnik nie jest bowiem zobowiązany do uiszczenia jakiejkolwiek kwoty z tytułu podatku akcyzowego, a tym samym z tytułu opłaty paliwowej.

 

Przed dokonaniem sprzedaży ON warto zatem zapoznać się z dostępnymi wariantami jego sprzedaży oraz ich podatkowymi konsekwencjami, szczególnie że nie każda sprzedaż tego wyrobu będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia dodatkowej daniny publicznej, tj. opłaty paliwowej.

 

Photo by Dominik Gwarek, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności