Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Interpretacje podatkowe w 2016 r.

Z początkiem 2016 r. organem administracji podatkowej prowadzącym sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych prawa podatkowego miał stać się dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Podatnicy mieli składać wnioski o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie już nie do dyrektorów pięciu izb skarbowych, a wyłącznie do niego. Reorganizacja administracji uległa jednak przesunięciu o pół roku. Do końca czerwca bieżącego roku wnioski o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie należy więc składać na dotychczasowych zasadach.

 

Od stycznia 2016 r. wprowadzono jednak pewne zmiany Ordynacji Podatkowej, korzystne dla podatników wnioskujących o interpretacje podatkowe. O interpretację indywidualną może teraz wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Podmioty chcące złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji muszą w nim wskazać, który z nich jest stroną postępowania. Dyrektor izby skarbowej wydaje interpretację podmiotowi wskazanemu jako strona, a pozostałym jej odpis. Od wniosku należy się opłata, która wynosi 40 zł od każdego zainteresowanego. Jeżeli w jednym wniosku przedstawiono odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, należy ją wnieść od każdego z nich.

 

Do nowości należy zaliczyć też możliwość złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez zamawiających w postępowaniach o zamówienie publiczne, a także przez podatkową grupę kapitałową.

 

Wprowadzono również zasadę nierozstrzygania interpretacją indywidualną zagadnień będących przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Organ w takiej sytuacji wydaje postanowienie z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku, w którym wyjaśni, że do stanu faktycznego lub przyszłego opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. Takie postanowienie wskaże też miejsce jej publikacji. Efektem tej zmiany powinna być redukcja liczby interpretacji indywidualnych w analogicznych stanach faktycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że interpretacje ogólne nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. Podatnik nie ma zatem możliwości zaskarżenia uzyskanego w ten sposób stanowiska organu.

 

Wprowadzone zostało również zastrzeżenie, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, wykluczając tym samym możliwość składania zapytań z zakresu przepisów regulujących postępowanie podatkowe, a także praw i obowiązków organów kontrolujących.

 

Pozytywną zmianą jest możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę drogą telefoniczną lub mailową o informację na temat daty wydania interpretacji i zawartego w niej stanowiska. Organ ma obowiązek natychmiast o tym powiadomić, jeżeli zaś interpretacja nie została jeszcze wydana, przekazać informację o jej wydaniu nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji.

Photo by Georgi Paskov | /pl.freeimages.com/

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności