Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Jednoczesne wykorzystywanie nieruchomości na cele zwolnione i inne nie wyklucza możliwości korzystania z preferencji w podatku od nieruchomości

Nie można tworzyć kolejnych warunków korzystania ze zwolnienia nieprzewidzianych w ustawie, a w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika – orzekł WSA w Warszawie w wyroku 21 sierpnia 2015 r. (III SA/Wa 3525/14).

 

Sprawa dotyczyła Stowarzyszenia, które we wniosku o wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości wskazało, że prowadzi placówkę, centrum edukacji zawodowej, która jest niepubliczną jednostką organizacyjną objętą systemem oświaty w ramach ustawy o systemie oświaty i też ta jednostka organizacyjna jest wpisana do ewidencji szkół i placówek pedagogicznych. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy nieruchomości wykorzystywane przez Stowarzyszenie mogą być zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) jako związane z działalnością oświatową. Organ uznał, że Stowarzyszenie nie może korzystać ze zwolnienia, ponieważ z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nieruchomości mają być również w pewnym zakresie wynajmowane; tj. będą wykorzystywane do celów komercyjnych. W ocenie organu fakt ten wyklucza zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. z uwagi na to, iż ta działalność oświatowa nie będzie prowadzona w całości w przedmiotowych nieruchomościach. WSA uznał jednak wydaną interpretację za nieprawidłową i wskazał, że nie można tworzyć kolejnych warunków stosowania zwolnienia, które nie są przewidziane w ustawie. Sąd przyznał też, że wskazany przepis jest obszerny i nieostry i że w razie wątpliwości należy generalnie rozstrzygać na korzyść podatnika. Powyższe można odnieść również do pozostałych zwolnień przewidzianych w zakresie podatku od nieruchomości u.p.o.l., np. zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej ustawy dla budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej i zajętych pod nie gruntów, które zarządca tej infrastruktury obowiązany jest do udostępniania licencjonowanym przewoźnikom. Również w przypadku tego zwolnienia organy podatkowe często stawiają przed podatnikami obowiązek spełnienia dodatkowych, nieprzewidzianych ustawą warunków, np. posiadanie autoryzacji bezpieczeństwa, regulaminu przydzielenia tras pociągów, wniosków licencjonowanych przewoźników, czy umów zawartych w trybie ustawy o transporcie kolejowym. Z wyroku WSA wynika jednak, że niedopuszczalne jest tworzenie pozaustawowych warunków stosowania zwolnienia. Tym samym, żądanie przez organy podatkowe spełnienia dodatkowych przesłanek jest niezgodne z prawem.

Photo by: Roland Maier, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności