Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Kiedy trzeba wyznaczyć pełnomocnika?

Obowiązująca na gruncie Ordynacji podatkowej zasada wskazuje, że strona postępowania podatkowego ma prawo działać przez pełnomocnika, chyba że czynność wymaga jej osobistego działania. Warto pamiętać o tym, że powyższa reguła pod pewnymi warunkami ulega modyfikacjom. Wtedy strona jest zobowiązana powołać osobę pełnomocnika, jeżeli chce by jej interesy w toku toczącego postępowania były należycie chronione. Istnieją bowiem sytuacje, kiedy Ordynacja podatkowa nie daje podatnikom wyboru i nakłada na nich obowiązek udzielenia pełnomocnictwa osobie, która będzie uprawniona do odbioru pism w ich imieniu w ramach prowadzonego postępowania podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik nie zrealizuje nałożonego na niego obowiązku, mogą go spotkać negatywne konsekwencje.

 

Z początkiem 2016 r. zaczął obowiązywać art. 138f Ordynacji podatkowej. Przepis ten obliguje stronę postępowania do ustanowienia w kraju osoby pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia ona pełnomocnika ogólnego lub szczególnego i jednocześnie:

  • zmienia adres zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej,
  • nie posiada miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce lub innym państwie członkowski Unii, gdy złożyła ona w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

 

Brzmienie powyższego przepisu wskazuje jednocześnie, że w sytuacji, gdy strona postępowania otrzymuje pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to nie obejmie jej powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń.

 

Warto pamiętać o tym, że jeżeli strona była zobowiązana do dopełnienia wskazanego powyżej obowiązku, lecz tego nie uczyniła, to wszelkie pisma wysłane przez organ podatkowy będą uznane za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju i pozostawione w aktach sprawy. Wiążą się z tym negatywne konsekwencje dla strony, która nie będzie miała możliwości należycie zareagować na podejmowane względem niej czynności organu podatkowego, np. z uwagi na upływ terminów do wnoszenia środków odwoławczych.

 

Natomiast, gdy w danej sprawie zostanie ustanowiony więcej niż jeden pełnomocnik o tym samym zakresie działania lub jednocześnie pełnomocnik ogólny i szczególny reprezentujący stronę w tej samej sprawie, to strona postępowania zobowiązana będzie wskazać organowi podatkowemu jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

 

Photo by carl dwyer | www.freeimages.com

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności