Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Krajowa Administracja Skarbowa (1) – organy, zadania i nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Poniższy wpis jest pierwszym z cyklu artykułów na temat nowej administracji rządowej powołanej ustawą z 2 grudnia 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa o KAS), zgodnie z preambułą „w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych”.

 

Struktura i zadania KAS

 

Reforma wejdzie w życie już za kilka dni, 1 marca 2017 r. Zgodnie z ustawą, Krajową Administrację Skarbową  tworzyć będzie:

  • 16 izb administracji skarbowej,
  • 400 urzędów skarbowych,
  • 16 urzędów celno-skarbowych,
  • 45 delegatur,
  • 143 oddziały celne.

 

Połączoną administracją skarbową kierował będzie Szef KAS w radzie Sekretarza Stanu. Wyzwania stawiane przed nowymi organami to przede wszystkim zapobieganie przestępczości, m.in. wyłudzeniom VAT, obsługa dużych podatników (powstanie m.in.  Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów KAS) oraz zarządzanie informacją podatkową i celną (nowym organem odpowiedzialnym m.in za prowadzenie spraw dotyczących interpretacji podatkowych będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej).

 

Kadry  Krajowej Administracji Skarbowej składać się będą z pracowników jednostek organizacyjnych KAS (służba cywilna) oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (formacji umundurowanej, w zamierzeniu kierowanej do walki z przestępczością, obsługą obrotu towarowego z zagranicą oraz ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego UE).

 

Podstawowa obsługa podatników będzie pełniona jak dotychczas przez urzędy skarbowe (w zakresie rozliczania podatku PIT, CIT, PCC czy podatku od spadków i darowizn nic się nie zmieni).  Urzędy skarbowe nadal będą przeprowadzały czynności sprawdzające oraz dokonywały kontroli na dotychczasowych zasadach.  Teoretycznie nie zmienią się siedziby ani zakres terytorialny urzędów skarbowych, ich numery kont bankowych oraz numery telefonów (ustawa o KAS pozwala jednak  na wykonywanie zadań przez inny niż właściwy miejscowo urząd skarbowy w stosunku do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, wykonujących określony rodzaj działalności lub osiągających przychody przekraczające pewną wysokość – kategorie te zostaną określone w drodze rozporządzenia).

 

Nowe Urzędy celno-skarbowe (UCS) będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli celno-skarbowej. Ich działania mają być kierowane przeciw oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. UCS będą także ustalały i określały wysokość podatków i innych danin publicznych oraz obejmowały towary procedurami celnymi.

 

Izby administracji skarbowej zastąpią obecne  izby skarbowe oraz izby celne – ich zadaniem będzie nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych oraz naczelnikami urzędów celno-skarbowych.

 

Wnioski o interpretacje podatkowe

 

Od 1 marca br. indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawać będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) – ogólnopolskiej jednostki, która zapewnić ma jednolite interpretacje przepisów podatkowych oraz informację podatkową i celną (dostępną przez telefon nr 801 055 055 lub 22 330 03 30).

 

Obecnie interpretacje indywidualne wydają w imieniu Ministra Finansów dyrektorzy pięciu izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz podatku, którego dotyczy wniosek. Od 1 marca br. wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej będzie należało wysyłać do Krajowej Administracji Skarbowej na adres w Bielsku Białej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko Biała).  Będzie można je też składać przez e-PUAP lub elektronicznie. 

 

Jak zapowiedział w swym piśmie z 14 lutego br. Wicedyrektor Izb Skarbowej w Katowicach,  nowe wzory wniosków zostaną określone rozporządzeniami i będą dostępne na stronach internetowych KIS i KAS. Zmieni się także nr konta bankowego, na jakie należało będzie przelać opłatę za wydanie interpretacji. Komunikat w tej sprawie dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Zasady przeprowadzania kontroli celno-skarbowej

 

Ustawa o KAS wprowadza nowy rodzaj postępowania – kontrolę celno-skarbową, która zastąpi postępowanie kontrolne do tej pory prowadzone przez dyrektorów UKS. Kontrola ta będzie prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych (UCS). Co ciekawe, ustawa znosi dotychczasowy podział terytorialny – każdy z 16 dyrektorów USC będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli  celno-skarbowej na terenie całego kraju.

 

Po 1 marca br. podatnik nie zostanie wcześniej zawiadomiony o wszczęciu kontroli celno-skarbowej. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą mieli czasu na przygotowanie się do kontroli.

 

O nowych uprawnieniach kontrolujących i kontrolowanych, zmienionym prawie  do korekty deklaracji, długości kontroli oraz szczegółowych uprawnieniach funkcjonariuszy napiszemy w kolejnym wpisie. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Photo by John evans

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności