Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Kwalifikacja gruntu jako niezabudowanego dla celu VAT musi być poparta obiektywnymi okolicznościami towarzyszącymi transakcji – wyrok NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 listopada 2013 r. (sygn. I FSK  1436/13) orzekł, że nie można uzależniać kwalifikacji dostawy gruntów jako  zabudowanych lub niezabudowanych wyłącznie od intencji gospodarczych nabywcy, jeśli kwalifikacja taka nie jest poparta okolicznościami obiektywnymi, widocznymi dla obu stron transakcji oraz dla osób trzecich. Dostawa gruntu, który faktycznie jest zabudowany, nie może być uznana za dostawę gruntu niezabudowanego, jeśli prace rozbiórkowe zostały rozpoczęte przez nabywcę dopiero po dokonaniu dostawy.

Powyższy wyrok NSA ma istotne znaczenie praktyczne, bowiem precyzuje zasady  wpływu ekonomicznego sensu transakcji na kwalifikację dostawy gruntu dla celów VAT. W ocenie NSA nie jest możliwe oparcie klasyfikacji czynności dla celów podatkowych wyłącznie w oparciu o subiektywne intencje jednej ze stron transakcji. Oznacza to, że obie strony czynności powinny jej dokonywać w określonym, zgodnym celu gospodarczym, który powinien być możliwy do udowodnienia na podstawie okoliczności faktycznych. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych w podobnych sprawach prowadzi do wniosku, że dostawa gruntu z zabudowaniami, jako niezabudowanego dla celów VAT może mieć miejsce, gdy  prace rozbiórkowe zostały rozpoczęte przed dokonaniem dostawy. Powyższe potwierdza wniosek NSA, że sens gospodarczy czynności musi być znany obu stronom transakcji i znajdować odzwierciedlenie we wzajemnych uzgodnieniach oraz okolicznościach faktycznych.

Konkluzja ta jest także zgodna z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2009 r. (C-461/-8), w którym kwalifikacja gruntu jako niezabudowanego zostało dokonane w oparciu o fakt, że zbywca rozpoczął rozbiórkę zabudowań przed dokonaniem dostawy, mimo że w chwili jej dokonywania rozbiórka jeszcze nie została zakończona, a grunt w rzeczywistości pozostawał częściowo zabudowany.

Powyższe oznacza, że w przypadku dokonywania sprzedaży nieruchomości z naniesieniami, które nie mają wartości ekonomicznej dla nabywcy, dla uznania transakcji za dostawę gruntu niezabudowanego i uniknięcie zwolnienia z VAT konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o rozbiórce i rozpoczęcie prac wyburzeniowych jeszcze przed dokonaniem dostawy. Istotne znaczenie będą mieć też postanowienia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, które mogą obligować zbywcę do uzyskania stosownego zezwolenia na rozbiórkę i rozpoczęcia prac jako warunku zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.

photo by Svilen Milev www.sxc.hu
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności