Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Moment wykazania zaliczki na poczet eksportu w ewidencji i deklaracji VAT po 1 stycznia 2014 r.

Na gruncie znowelizowanych od 1 stycznia 2014 r. przepisów VAT wątpliwości rodzi również moment wykazania zaliczki ze stawką 0% w deklaracji. Zastosowanie stawki 0% VAT do zaliczki na eksport ma bowiem charakter warunkowy i jest możliwe tylko po spełnieniu warunków co do terminu wywozu i otrzymania dokumentów. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy moment ujawnienia zaliczki w deklaracji ulega odroczeniu do czasu upływu terminów na dokonanie wywozu i otrzymania dokumentów.

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że termin ujęcia zaliczki w deklaracji może ulec odroczeniu, ponieważ art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, mówiący o warunkach stosowania stawki 0% do zaliczki, nakazuje odpowiednie stosowanie ust. 7. Natomiast przepis ust. 7 reguluje to, w jakim terminie podatnik powinien otrzymać dokumenty potwierdzające wywóz, aby zastosować do należności za eksport stawkę 0% i jednocześnie odracza wykazanie tej należności w deklaracji VAT do czasu otrzymania tych dokumentów przez podatnika, maksymalnie o dwa okresy rozliczeniowe. W przypadku nieotrzymania tych dokumentów, podatnik w drugim okresie rozliczeniowym jest zobowiązany do wykazania należności ze stawką podstawową.

 

Jednak analiza możliwości odpowiedniego zastosowania tego przepisu do zaliczek prowadzi do wniosku, że art. 41 ust. 7 nie pozwala na wykazanie zaliczki w deklaracji w późniejszym terminie, a jedynie pełni funkcję wydłużenia terminu do otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz. Zatem termin powstania obowiązku podatkowego dla zaliczki nie został przesunięty.

 

Powyższy wniosek wynika z faktu, że stosowanie art. 41 ust. 7 w celu odroczenia terminu do wykazania zaliczki w deklaracji jest niemożliwe, bowiem nie wiadomo, od kiedy liczyć kolejne okresy rozliczeniowe. Rządowe uzasadnienie do omawianej zmiany w ustawie sprowadza się natomiast do stwierdzenia, że art. 41 ust. 7 określa termin otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów.

 

Oznacza to, że zaliczka zawsze powinna zostać wykazana w deklaracji składanej za miesiąc, w którym ją otrzymano – zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą powstania obowiązku podatkowego. W przypadku wykazania jej ze stawką 0%, jeśli następnie okaże się, że warunki do zastosowania tej stawki nie zostały spełnione, konieczna będzie wsteczna korekta deklaracji na stawkę 23% i zapłacenie odsetek za zwłokę. Dotyczy to zarówno warunku wywozu w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę, jak i otrzymania dokumentów w terminie do czasu złożenia deklaracji za okres następujący po okresie rozliczeniowym, w którym upłynął ostateczny termin wywozu towarów. Powoduje to pewien praktyczny problem, bowiem w przypadku późniejszego otrzymania dokumentów i powstania możliwości dokonania korekty podatku na bieżąco (ze stawki 23% na 0%), podatnik nie odzyska kwoty zapłaconych odsetek. Tym bardziej istotne staje się dopilnowanie terminów otrzymania dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu towarów.

 

Podsumowując powyższe można stwierdzić, że ustawodawca nie do końca zrealizował zamiar ułatwienia życia podatnikom i uproszczenia rozliczeń dla celów VAT zaliczek w eksporcie. Biorąc pod uwagę, ile problemów interpretacyjnych wprowadzona regulacja stwarza od samego początku, należy się spodziewać, że w praktyce pojawią się kolejne wątpliwości.

photo by barun patro www.sxc.hu
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności