Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nieodpłatne świadczenia – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o PIT dotyczących opodatkowania tzw. nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracowników od pracodawcy. W wydanym wyroku (sygn. K 7/13) Trybunał orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o PIT, dotyczących tak zwanych „innych nieodpłatnych świadczeń”.  Jednocześnie jednak TK okreslił przesłanki, które pozwalają na  identyfikację tych nieodpłatnych świadczeń, które podlegają opodatkowaniu. Zdaniem TK za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które spełniają następujące kryteria:

 

Przesłanka pierwsza – zgoda pracownika

Gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym. Skorzystanie ze świadczenia musi być w pełni dobrowolne.

 

Przesłanka druga – korzyść pracownika

Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika musi być  świadczone „w jego interesie”, a to oznacza, że ma ono prowadzić do powiększenia jego aktywów, lub rzeczywistego ograniczenia jego pasywów. Trybunał wyraźnie wskazał, że chodzi o rzeczywiste zaoszczędzenie wydatków. Natomiast ustalenie tej okoliczności zależy od dobrowolności skorzystania przez pracownika ze świadczenia, które może być podstawą domniemania, że pracownik uznał dane świadczenie za celowe i przydatne oraz że gdyby nie to świadczenie, sam musiałby ponieść wydatek z nim związany.

 

Dobrym przykładem jest więc dobrowolne skorzystanie pracownika z abonamentów medycznych lub wyrażenie zgody na darmową obsługę prawną w ramach zatrudnienia u danego pracodawcy, które będzie podlegało opodatkowaniu. Natomiast udział w imprezie integracyjnej pracownika, nawet jeżeli miałby dobrowolny charakter, nie spowoduje ani rzeczywistego ograniczania pasywów, ani tym bardziej powstania u pracownika aktywów, nie będzie więc podlegał opodatkowaniu.

 

Przesłanka trzecia – konkretyzacja i indywidualne przypisanie

Opodatkowane PIT są tylko skonkretyzowane świadczenia (o cechach pozwalających  na wskazanie, co objęte jest ich zakresem), które zostały indywidualnie przypisane pracownikowi. Takim świadczeniem może być zaproszenie wybranego pracownika na weekend w spa. Nie będzie nim natomiast urządzenie pracownikom w pełni wyposażonej kuchni (świadczenie nie jest skonkretyzowane, ani nie dotyczy indywidualnie wskazanych pracowników).

 

Przesłanka czwarta – wymóg otrzymania (realność)

Istotne jest faktyczne przekazanie pracownikowi określonego świadczenia.  Oznacza to, że np. bilety na mecz piłki nożnej lub koncert symfoniczny, będą stanowić inne, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu ustawy o PIT, tylko wtedy, gdy zostaną przekazane do rąk pracownika, a nie na przykład rozłożone na blacie recepcji z możliwością ich zabrania.

Photo by KittyBitty, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności