Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Niepodzielone zyski – nowelizacja ustawy o CIT

Uzyskane z prowadzonej działalności zyski, spółka kapitałowa może przeznaczyć do podziału pomiędzy wspólników. Może również zdecydować o innym ich rozdysponowaniu, na przykład przenieść je do kapitału zapasowego lub innego funduszu celowego. W przypadku dokonania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, pojawiają się wątpliwości jak potraktować niewypłacone w formie dywidendy zyski.

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o CIT dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany  z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przychód powinien zostać określony na dzień przekształcenia.

 

Ani ustawa o CIT, ani kodeks spółek handlowych nie definiują jednak pojęcia "niepodzielone zyski". W związku z tym powstał spór, czy za takie zyski należy uznać tylko te, co do których nie została podjęta żadna uchwała, czy też powinno się do nich zaliczać wszystkie inne zyski niewypłacone udziałowcom w formie dywidendy, a przeniesione na przykład na kapitał zapasowy.

 

Organy podatkowe co do zasady stoją na stanowisku, że pojęcie ”niepodzielone zyski” obejmuje wszystkie zyski, które mogłyby zostać przeznaczone do wypłaty w formie dywidendy, lecz nie zostały (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 02.04.2014 r. sygn. IPTPB3/423-455/13-2/GG). Sądy administracyjne natomiast w wydawanych wyrokach uznają, że nie można za niepodzielone uznać zysków spółki zasilających jej kapitały czy fundusze, ponieważ jest to sprzeczne z regulacjami kodeksu spółek handlowych, które odnoszą się do podziału zysków jako ich rozdysponowania pomiędzy udziałowców lub podziału w inny sposób,  jeżeli umowa spółki przewiduje taki inny sposób podziału zysków (np. wyrok NSA z 30.01.2014 r. sygn. II FSK 319/12).

 

W nowelizacji ustawy o CIT, wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. postanowiono ustanowić jednoznaczne regulacje w tym zakresie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, za dochód z udziału w  zyskach osób prawnych uważa się wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.  Tym samym, od 1 stycznia 2015 r. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, opodatkowaniu będą podlegać wszystkie zyski, o ile nie zostały podzielone na rzecz jej udziałowców.

 

Photo by masbro, www.freeimages.com
1 komentujących
pfron22 / 05 / 2014

Fajnie trafiać cały czas na poszukiwane zagadnienia w rodzimej blogosferze ? Nawet gdy poszukiwania bywają przydługawe! Będziemy tu zaglądać. Pozdrawiamy! Ricco z Poznania

ODPOWIEDZ
ZOSTAW ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności