Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Nowe przepisy o jednoosobowej działalności gospodarczej

Zgodnie z obecnymi założeniami, do 1 marca 2018 r. mają wejść w życie następujące akty prawne, znane pod zbiorczą nazwą jako Konstytucja Biznesu:

 

  • Prawo przedsiębiorców,
  • ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawa zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
  • Prawo przedsiębiorców.

 

Aktem, który ma na celu ujednolicenie istniejących przepisów oraz wprowadzenie większej przejrzystości w działalności prowadzonej przez przedsiębiorców jest ustawa Prawo przedsiębiorców, które docelowo ma zastąpić ustawę o Swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejszymi nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez ustawodawcę będą:

 

  • Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia – ulga ma ona obejmować osoby fizyczne, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy, podejmują działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy. Zwolnienie to ma być dopuszczalne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej i obejmować ono będzie ubezpieczenia społeczne. Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział możliwość zrezygnowania z powyższego uprawienia poprzez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych dokonane przez przedsiębiorcę.

 

  • Wprowadzenie działalności nierejestrowanej – nie będzie stanowić działalności gospodarczej, działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (w 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 1050 zł). Korzyścią wynikającą z tej ulgi będzie brak konieczności zgłoszenia takiego przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych z tytułu tej działalności. Osoba taka będzie miała jednak wciąż prawo złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność będzie uznawana za działalność gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeśli jednak przychód przekroczy w danym miesiącu wysokość progową, działalność ta będzie uznawana za działalność gospodarczą z dniem dokonania tego przekroczenia, co wiązać się będzie z obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dokonania przekroczenia. Zaznaczyć należy, że dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

 

  • Zawieszenie działalności – przewiduje się również dopuszczalność zawieszenia działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu  macierzyńskiego,  urlopie  wychowawczym  lub  urlopie  rodzicielskim, którzy nie łączą przebywania na urlopie z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. Ponadto przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą na okres minimum 30 dni lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia – jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o odwieszenie – nie zostanie wykreślony z rejestru (jak obecnie), ale odwieszony automatycznie.

 

Ponadto, planowane jest również odchodzenie od używania numeru REGON przez przedsiębiorców w relacjach z urzędami, od 1 marca 2018 r. identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach będzie odbywała się na podstawie Numeru Identyfikacji Podatkowej.

 

Photo by Dlritter

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności