Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Odsetki z tytułu pożyczki bankowej a podatek u źródła

Pożyczkobiorca, wypłacając zagranicznemu bankowi odsetki od pożyczki, nie jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła.  Wynika to z art. 11 ust. 3 niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, m.in. z Austrią, Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Irlandią, Wielką Brytanią, Finlandią, Norwegią.  Czy na pewno?

 

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej przez bank są zwolnione z opodatkowania w kraju powstania odsetek i podlegają opodatkowaniu tylko i wyłącznie w kraju siedziby odbiorcy odsetek.  Jednak zgodnie z wyrokiem NSA z 6 sierpnia 2015 r., II FSK 1712/13, w przypadku przeniesienia wierzytelności z tytułu udzielonej przez bank pożyczki na inny podmiot, niebędący bankiem, zwolnienie to nie może być stosowane.  W konsekwencji, odsetki wypłacane przez podmiot polski do zagranicznego podmiotu-cesjonariusza podlegają podatkowi u źródła w Polsce, pomimo że wynikają one z pożyczki udzielonej przez bank.  W ocenie NSA zwolnienie przewidziane w art. 11 ust. 3 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy zarówno pożyczka jest udzielona przez bank, jak i na rzecz banku wypłacane są odsetki.  Wobec zmiany podmiotowej po stronie pożyczkodawcy na podmiot inny niż bank, warunki zastosowania zwolnienia, zdaniem sądu, nie są spełnione.

 

NSA już wcześniej zaprezentował takie stanowisko w wyroku z 12 marca 2015 r., II FSK 185/13, co może świadczyć o kształtowaniu się profiskalnej linii orzeczniczej w omawianym zakresie. Stanowisko to przekłada się także na sytuację podmiotów korzystających z cash-poolingu, gdzie wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej przez bank są cedowane na jednego z uczestników struktury cash-poolingowej i to na jego rzecz płacone są odsetki.  Zgodnie z poglądem zaprezentowanym w omawianych wyrokach, mimo pierwotnego udzielenia pożyczki przez bank,  z powodu wypłaty odsetek na rzecz innego podmiotu konieczne jest pobranie podatku u źródła.

Photo by: Svilen Miler, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności