Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Pakiet transportowy - nowy system kontroli podatników (2)

Brak dokonania zgłoszenia może również skutkować zatrzymaniem środka transportu i towaru przez odpowiednie organy (np. Policję, Służbę Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego, KAS). Przepisy o sankcjach wchodzą w życie 1 maja 2017 r.

 

tabela1

Dodatkowo naczelnik urzędu celno-skarbowego może zarządzić konwój na terytorium Polski towarów wrażliwych. Koszty konwoju poniosą solidarnie przewoźnik oraz nadawca towaru. A zarządzenie konwoju nastąpi w drodze decyzji doręczanej osobie kierującej danym pojazdem (decyzja taka jest natychmiast wykonalna).

 

Pakiet transportowy a obowiązki podatkowe

 

Rejestr SENT będzie gromadził znaczny zbiór danych/informacji o podmiotach uczestniczących w obrocie towarami wrażliwymi oraz o i ilościach przemieszczanych towarów. Dane te posłużą do – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy — powiązania obrotu fakturowego z faktycznym przemieszczeniem towarów wrażliwych. Organy podatkowe będą zatem dysponowały narzędziem, które umożliwi im weryfikację nie tylko faktycznego wykonania dostaw towarów ale także m.in. momentu ich wykonania (na potrzeby weryfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego VAT).

 

W tym kontekście warto zatem przyjrzeć się warunkom sprzedaży towarów i zadbać o to, by moment przejścia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel został dokładnie określony i udokumentowany. Kwestia ta jest niezbędna nie tylko dla prawidłowego rozliczenia się z podatku VAT, ale także dla określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania zgłoszenia do rejestru SENT.

 

Autorami tekstu są Łukasz Jedynak i Duszan Wolczyński

 

Photo by Cathy Kaplan

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności