Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Pakiet transportowy - nowy system kontroli podatników (1)

Można powiedzieć, że podobny system kontroli przemieszczeń towarów już obowiązuje. Mowa tutaj o Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS). Stosowany jest on w dość wąskim zakresie, tj. przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w tzw. procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jeśli zatem towar objęty jest systemem EMCS, nie ma potrzeby dokonywania dodatkowego zgłoszenia do rejestru SENT.

 

Cel ustawy i jej adresaci

 

Celem pakietu jest wyposażenie organów podatkowych (i nie tylko) w narzędzia umożliwiające gromadzenie danych o ilościach i kierunkach przemieszczania tzw. wyrobów wrażliwych oraz o podmiotach uczestniczących w obrocie tymi wyrobami. Wykaz towarów wrażliwych wraz z warunkami zgłaszania ich przewozu znajduje się tutaj - Towary wrażliwe - Pakiet Transportowy 

 

Główny narzędziem do gromadzenia wymienionych danych jest elektroniczny rejestr zgłoszeń (tzw. rejestr SENT). Zgłoszenia przesyłają określone podmioty za pośrednictwem platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych w drodze usługi „e-Przewóz”). Ustawa wprowadza trzy (3) kategorie podmiotów obowiązanych do dokonywania zgłoszeń. Każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do złożenia odrębnego zgłoszenia dotyczącego jednego konkretnego transportu. Te podmioty to:

 

  1. Podmiot wysyłający — to podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu towarów lub dostawy towarów związanej z przewozem towarów.
  2. Przewoźnik — to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wykonuje przewóz, tj. przemieszcza towary środkiem transportu po drodze publicznej.
  3. Podmiot odbierający — to podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów na terytorium Polski.

 

Kto, kiedy i w jakich sytuacjach dokonuje zgłoszenia?

 

Obowiązek dokonywania zgłoszenia do rejestru SENT spoczywa na ww. podmiotach w różnych zakresach; zależy on bowiem od tego z jakiego rodzaju transakcją mamy do czynienia. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawia poniższa tabela.

 

12

3

 

W następnym wpisie sankcje finansowe za naruszenie przepisów pakietu transportowego oraz jego związek z obowiązkami podatkowymi.

 

Już teraz zapraszam!

 

Autorami tekstu są Łukasz Jedynak i Duszan Wolczyński

 

Photo by Cathy Kaplan

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności