Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Polskie przepisy dotyczące terminu złożenia wniosku o zwrot akcyzy niezgodne ze wspólnotowymi – wyrok TS UE w sprawie C-663/11

W dniu 3 sierpnia br. został opublikowany wyrok TS UE w sprawie C-663/11 zgodnie z którym przepisy nakładające na przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku o zwrot akcyzy przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej są niezgodne z regulacjami dyrektywy 92/12 (horyzontalnej). Zgodnie z wyrokiem TS UE „w sytuacji gdy produkty objęte podatkiem akcyzowym i dopuszczone do konsumpcji w państwie członkowskim, w którym został zapłacony podatek akcyzowy, zostały wywiezione do innego państwa członkowskiego, w którym te produkty są objęte podatkiem akcyzowymi w którym ten podatek również został zapłacony, wniosek o zwrot akcyzy nie może być oddalony wyłącznie z uwagi na fakt, że wniosek ten nie został złożony przed wysłanie rzeczonych produktów”.

 

Orzeczenie zostało wydane w sprawie rumuńskiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że również polskie przepisy akcyzowe do 1 września 2010 r. przewidywały, że w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, wniosek o zwrot akcyzy powinien być złożony przed taką dostawą. W praktyce spełnienie tego warunku było bardzo utrudnione lub niemalże niemożliwe, np. z uwagi na ilość dokonywanych transakcji. W konsekwencji, wielu podatników albo w ogóle wniosków o zwrot akcyzy nie składało, albo z uwagi na złożenie wniosku już po dostawie ich postępowania zakończyły się wydaniem decyzji odmawiających zwrotu.

 

Wskazany powyżej wyrok otwiera drogę do wznowienia postępowania lub złożenia wniosków, które nie zostały dotychczas złożone. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej wniosek o wznowienie postępowania powinien być złożony w terminie jednego miesiąca od publikacji wyroku. Biorąc pod uwagę fakt, że publikacja nastąpiła 3 sierpnia, termin na złożenie wniosku mija 3 września br. Należy uznać też, że powyższy termin nie ogranicza podatników, którzy w ogóle dotychczas z wnioskiem o zwrot akcyzy nie występowali. Skoro bowiem TS UE uznał za niezgodny z prawem wspólnotowym warunek złożenia wniosku przed dokonaniem dostawy, to oznacza, że termin ten w praktyce jest ograniczony wyłącznie przepisami o przedawnieniu.

 

Photo by Neal. / Foter / CC BY, www.foter.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności