Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Prezenty o małej wartości – brutto czy netto

Przepisy o VAT wskazują, że nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą. W myśl przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
- o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
- których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt powyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

 

Jak wynika z powyższego, Ustawodawca w zależności od tego, czy przekazanie dotyczy prezentów ewidencjonowanych, czy też nieewidencjonowanych, zastosował zupełnie odmienną nomenklaturę. W przypadku prezentów objętych ewidencją, limit został zdefiniowany jako „łączna wartość”, natomiast w odniesieniu do prezentów nieewidencjonowanych jako „cena nabycia (bez podatku) lub koszt wytworzenia określone w momencie przekazania”. Powyższe oczywiście na pierwszy rzut oka rodzi wątpliwości:
- co to jest „wartość” i czym się różni od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia?
- czy owa łączna wartość jest wartością netto czy brutto?
- czy skoro tylko w przypadku ceny nabycia ustawodawca wskazał: :”bez podatku”, to oznacza, że koszt wytworzenia określa się w wartości brutto?

 

Powyższą niekonsekwencję ustawodawcy zauważyły też organy podatkowe, które kierując się zasadą racjonalności ustawodawcy (słusznie zakładając, że skoro raz jest mowa o kwocie bez podatku, a raz nie, to jakiś cel ustawodawcy w tym przyświecał) wskazywały w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych,  że "wskazana w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług łączna wartość przekazanych towarów w kwocie 100 zł, stanowiąca granicę wyłączenia z opodatkowania VAT przekazywanych jednej osobie towarów jest kwotą brutto, zawierającą podatek VAT" (tak przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2012 r. (IPPP1/443-154/12-2/MP).

 

Sprawa ostatecznie jednak stała się przedmiotem rozstrzygnięcia NSA, który w wyroku z 1 lipca 2014 r. (I FSK 1123/13) stanął na stanowisku, że „wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towarów, określone w momencie przekazania towaru”.

 

Uzasadniając swoje stanowisko NSA wskazał, że „nieuprawnionym wydaje się, bez jednoznacznego zapisu w ustawie, potraktowanie ewidencjonowanego przekazywania prezentów o małej wartości, w sposób odmienny, wobec prezentów małej wartości nieujętych w ewidencji”.

 

Pogląd wyrażony przez NSA oczywiście zasługuje na aprobatę i szkoda tylko, że przepisy prawa podatkowego są tak mizernej jakości, że nawet tak błahe sprawy muszą być rozstrzygane przez sądy najwyższej instancji.

Photo by Aleks Ling http://www.freeimages.com
2 komentujących
hallusforte16 / 09 / 2015

Bardzo trafnie napisane, nic dodać nic ująć.

ODPOWIEDZ
ZOSTAW ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ
Perfect20 / 06 / 2015

„to jakiś cel ustawodawcy w tym przyświecał” jestem przekonany, że to nie było celowe działanie, nie posądzałby o to „ustawodawcy”. Chyba, że celowe uprzykrzanie życia podatnikom. W to jeszcze byłbym w stanie uwierzyć.

ODPOWIEDZ
ZOSTAW ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności