Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Rewolucja w kasach fiskalnych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministrem Finansów przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać kasy fiskalne. Projekt rozporządzenia został opublikowany 18 sierpnia 2016 r. na stronach rządowego centrum legislacji. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

 

Zgodnie z głównymi założeniami przyjętymi do projektu, nowe rozporządzenie ma na celu umożliwienie generowania dokumentów przez kasy w formie elektronicznej i papierowej oraz uproszczenie zasad w zakresie archiwizowania paragonów.

 

W związku z wejściem planowanych zmian w życie, starsze urządzenia, które nie będą spełniać nowych wymagań, będą musiały zostać wycofane z eksploatacji. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zwrócono szczególną uwagę na konieczność wycofania z obrotu tzw. kas dwurolkowych (z kopią papierową). Zdaniem projektodawcy jest to spowodowane koniecznością „zapewnienia możliwości sprawnej kontroli i przeciwdziałania narastającej skali strat z tytułu przestępstw związanych z podatkiem VAT.” Nowe przepisy oznaczają  dla przedsiębiorców kolejne wydatki, gdyż wymiana urządzeń na nowe związana będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów.

 

Planuje się też utworzenie centralnego systemu analiz i kontroli transakcji dokonywanych z wykorzystaniem kas fiskalnych. W ramach tego systemu, planowane jest połączenie kas fiskalnych z centralnym repozytorium, do którego przesyłane będą dokumenty elektroniczne generowane przez kasy.

 

Elektroniczny zapis dokumentów fiskalnych i niefiskalnych ma być dostosowany do struktur logicznych wskazanych w art. 193a Ordynacji podatkowej. Dzięki temu elektroniczna postać dokumentów generowanych przez kasę będzie dostosowana do struktur logicznych jednolitego pliku kontrolnego, który wykorzystywany jest do przesyłania zapisów z ksiąg podatników do urzędów skarbowych. W skutek wprowadzenia takiego rozwiązania, organy podatkowe będą miały bezpośredni i łatwy dostęp do każdej transakcji sprzedaży zrealizowanej przez podatnika zobowiązanego do posiadania kasy fiskalnej.

 

Nie ulega wątpliwości, że nowe przepisy, z jednej strony zmierzają do dostosowania kas fiskalnych do zmieniającej się rzeczywistości, gdzie ogromna ilość płatności dokonywana jest elektronicznie, a z drugiej strony zapewnią organom podatkowym i skarbowym nową formę kontroli przedsiębiorców, która w założeniu zmierzać ma do uszczelnienia systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatku VAT.

 

Ponadto, planowana zmiana przepisów ma w swoim założeniu prowadzić do zwiększenia fiskalizmu i zmniejszenia szarej strefy, której istnienie przekłada się na wzrost inflacji i zmniejszenie wpływów podatkowych. Do wejścia nowych przepisów w życie pozostało jeszcze dużo czasu. W chwili, gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać przekonamy się czy cele, które postawił przed sobą projektodawca zostaną osiągnięte.

 

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

 

Photo by Benjamin Earwicker  

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności