Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Sąd krajowy powinien odmówić prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy odliczenie to wynika z nadużycia, a podatnik miał lub mógł mieć świadomość, że bierze udział w oszustwie – wyrok TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny potwierdził, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT jeżeli nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o tym, że bierze udział w oszustwie. Trybunał w wyroku wydanym w sprawie Maks Pen C-18/13 z dnia 13 lutego 2014 r. orzekł,  że w świetle Dyrektywy 2006/112/WE sąd krajowy podczas kontroli legalności decyzji podatkowej powinien zakwestionować prawo do odliczenia VAT, jeśli w toku postępowania sądowego lub kontrolnego okazuje się, że usługi udokumentowane fakturami zostały w rzeczywistości wykonane przez inny podmiot, co było związane z nadużyciem podatkowym, a podatnik mógł lub powinien był wiedzieć, że bierze udział w oszustwie na tym lub dalszym etapie obrotu.

 

Trybunał wskazał, że danej stronie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, ilekroć z okoliczności sprawy wynika, że podstawą do odliczenia była transakcja oparta na oszustwie. Jednocześnie jednak podkreślił, że w okolicznościach oszustwa można odmówić prawa do odliczenia podatnikowi tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, że transakcja, w której bierze udział, jest częścią nadużycia na tym lub dalszym etapie obrotu.

 

Trybunał powołując się na wcześniejsze orzeczenia (np. wyrok w sprawie Bonik C-285/11) wyraźnie wskazał, że aby odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT niezbędne jest wykazanie przez organy podatkowe na podstawie obiektywnych dowodów, że podatnik, któremu usługi stanowiące podstawę odliczenia zostały wyświadczone, wiedział lub powinien wiedzieć, że nabywając te usługi uczestniczy w oszustwie dokonanym przez inny podmiot.

 

Tak więc zgodnie z orzecznictwem TSUE, ciężar udowodnienia, że podatnikowi odliczenie nie przysługuje spoczywa na organach podatkowych. Niestety jednak w analogicznych sytuacjach zdecydowana większość wyroków polskich sądów administracyjnych kończy się przegraną podatników (np. wyroki NSA: I FSK 1522/12, I FSK 199/13, I FSK 1766/12). Sytuacja ta wynika z faktu, że w Polsce większość tego typu spraw dotyczy wprowadzania na rynek paliwa z niewiadomego źródła oraz fikcyjnego handlu złomem. Uważam jednak, że wspomniany wyrok TSUE może przyczynić się do zmiany podejścia sądów na korzyść podatników.

 

Photo by nursin2, www.sxc.hu
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności