Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

SPLIT-PAYMENT czyli podzielona płatność VAT

Mechanizm podzielonej płatności

 

Głównym celem wprowadzenia mechanizmu jest poprawienie ściągalności podatku VAT, poprzez wyłączenie podatnikom możliwości swobodnego dysponowania kwotami VAT otrzymywanymi razem z wynagrodzeniem za towary lub usługi. Zakłada on, że kwoty podatku będą wpłacane przez podatników na specjalnie w tym celu wyodrębnione rachunki VAT. Wpłata będzie następowała razem z zapłatą wynagrodzenia za towar lub usługę. Środki zgromadzone na rachunkach VAT będą należały do podatników, choć swobodne dysponowanie nimi będzie wyłączone. Środki te będą więc niejako „zamrożone” i przeznaczone przede wszystkim dla rozliczeń VAT-owskich. Podatnik będzie mógł swobodnie dysponować jedynie kwotą netto (swoim wynagrodzeniem), która wpłynie na jego standardowy rachunek.

 

Projekt zakłada dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu. Jego wykorzystanie będzie możliwe wyłącznie w transakcjach B2B (podatnik-podatnik), a nie w transakcjach B2C (podatnik-konsument).

 

Rachunek VAT

 

Rachunek VAT będzie służył wyłącznie do przyjmowania środków pieniężnych pochodzących z tytułu:

 • zapłaty kwoty VAT przez kontrahenta,
 • zwrotu kwoty VAT przez dostawcę, w przypadku wystawienia przez niego faktury korygującej,
 • zwrotu kwoty VAT przez urząd skarbowy.

 

Z rachunku tego będzie można wypłacać środki pieniężne m.in. tytułem:

 • zapłaty kwoty VAT na rachunek VAT dostawcy,
 • zwrotu podatku na rachunek VAT dostawcy, w przypadku wystawienia przez niego faktury korygującej,
 • wpłaty kwoty VAT na rachunek urzędu skarbowego,
 • przelewu kwoty VAT na inny rachunek VAT podatnika.

 

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły zostać również przeznaczone na inne cele niż rozliczenia VAT-owskie, pod warunkiem otrzymania zgody naczelnika urzędu skarbowego.

 

Organy podatkowe nie będą miały dostępu do rachunków VAT. Nie będą mogły również samodzielnie przeprowadzać operacji finansowych na tych rachunkach.

 

Zachęty podatkowe

 

Jednocześnie ustawodawca przewiduje zachęty podatkowe dla podmiotów, które zdecydują się na zastosowanie mechanizmu:

 

 1. Szybszy zwrot podatku — urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu na rachunek VAT w terminie 25 dni, od dnia złożenia rozliczenia.
 2. Brak solidarnej odpowiedzialności za długi dostawcy — zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności uchroni nabywcę przed ryzykiem przypisania mu odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy. Dotyczy to dostaw tzw. towarów wrażliwych (np. paliw).
 3. Brak dodatkowego zobowiązania podatkowego – zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ochroni podatnika przed wymierzeniem mu dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji), w zakresie kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury opłaconej z zastosowaniem mechanizmu.
 4. Brak podwyższonej stawki odsetek za zwłokę — podatnik, który będzie stosował nowy mechanizm będzie również chroniony przed podwyższonymi odsetkami za zaległości w VAT, pod warunkiem, że w złożonej deklaracji wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% będzie wynikało z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu.
 5. Zapłata zobowiązania podatkowego w VAT przed terminem płatności — w takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe zostanie odpowiednio pomniejszone. Innymi słowy, Skarb Państwa nagrodzi podatnika odsetkami za wcześniejszą zapłatę podatku.

 

Projekt ustawy jest dopiero na etapie uzgodnień międzyresortowych. Niemniej zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

 

Photo by mailsparky

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności