Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Spór o aporty z agio rozstrzygnięty

Organy podatkowe nie są uprawnione do szacowania przychodu spółki z tytułu objętych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny.

 

NSA w wyroku 7 sędziów z dnia 20 lipca 2015 r., sygn. II FSK 1772/13 rozstrzygnął wątpliwości dotyczące możliwości szacowania przychodu przy aportach. Niejasne dotychczas było czy możliwe jest zastosowanie przepisów uprawniających organy do weryfikacji wartości nominalnej objętych udziałów w sytuacji, gdy wartość ta odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu. NSA uznał, że wartość objętych udziałów zgodnie z przepisami KSH wynika z treści umowy lub statutu spółki, a organy podatkowe nie mają uprawnienia aby żądać podwyższenia wartości nominalnej objętych udziałów. NSA przesądził tym samym, że z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport należy wykazać przychód w wysokości wartości nominalnej tych udziałów, a organy podatkowe nie są uprawnione do określania przychodu w innej wysokości, nawet jeśli wartość nominalna obejmowanych udziałów odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności