Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Istotne kwestie akcyzowego biznesu, czyli termin złożenia zabezpieczenia akcyzowego (3)

W trakcie wymienionego postępowania naczelnik urzędu celnego wzywa dany podmiot do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podmiot został zwolniony z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia. Termin na złożenie zabezpieczenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia podmiotowi wezwania, może on jednak zostać przedłużony na wniosek danego podmiotu, jednak nie dłużej niż o 30 dni. Zakładając zatem, że naczelnik urzędu celnego przedłuży termin na złożenie zabezpieczenia akcyzowego, maksymalnie będzie on trwał 44 dni. Na linii czasu będzie to wyglądało następująco:

terminy_skladania_zabezpieczenia_akcyzowego KSP Legal

Przed złożeniem zabezpieczenia należy jeszcze wyliczyć jego wysokość. Zasadą jest, że wysokość zabezpieczenia akcyzowego ustala się:

  • na poziomie równym wysokości zobowiązania podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, gdy ich kwota może zostać odkładnie obliczona lub
  • na poziomie równym szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać.

Szczegóły sposób kalkulacji zabezpieczenia akcyzowego będzie przedmiotem jednego z kolejnych wpisów. Na ten moment warto jednak dodać, że dla podmiotów rozpoczynających działalność „akcyzową” naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość zabezpieczenia generalnego w oparciu o złożone przez nie oświadczenie wskazujące szacunkowe dane w zakresie ilości wyrobów akcyzowych, które będę przedmiotem ich działalności.

 

Zabezpieczenie akcyzowe składane jest także przed utratą ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub przed cofnięciem przez naczelnika urzędu celnego zwolnienia z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia. Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego przyznawane jest natomiast w drodze decyzji podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy lub podatnikowi, który wyprowadza z cudzego składu podatkowe własne wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Szczegóły przyznawania i utraty tego zwolnienia w dalszej części cyklu o zabezpieczeniu akcyzowym. 

 

W następnym wpisie: rodzaje zabezpieczeń akcyzowych. Już teraz zapraszam!

 

photo by dlitter

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności