Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zarejestrowany odbiorca sprzeda olej smarowy bez akcyzy – korzystny wyrok dla podatników

NSA w wyroku z 26 sierpnia 2015 r. (I FSK 857/15) orzekł, że oleje smarowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę korzystają ze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie w sytuacji, gdy są dostarczane w Polsce do podmiotu zużywającego, nawet jeśli nie mogły zostać wysłane do zarejestrowanego odbiorcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Sąd zakwestionował próbę interpretacji organu podatkowego zmierzającą do uznania, że zwolnienie z akcyzy przysługuje jedynie w przypadku nabycia przez zarejestrowanego odbiorcę olejów smarowych w kraju, w którym podlegają one opodatkowaniu i w związku z powyższym z terenu tego kraju przemieszczane są w trybie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Cały problem wyniknął z definicji zarejestrowanego odbiorcy. Wskazuje ona, że jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czytając wprost tę definicję można odnieść wrażenie, że wyroby akcyzowe, które nabywa zarejestrowany odbiorca powinny być wysłane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z terytorium innego kraju UE. W przypadku olejów smarowych warunek ten może być niemożliwy do spełnienia, gdyż w wielu krajach UE oleje te nie stanowią wyrobów akcyzowych. Nie mogą zatem zostać objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy przy ich wysyłce. Opierając się na takiej logice organy twierdziły jednak, że oleje smarowe nabyte w krajach UE, w których nie stanowią wyrobów akcyzowych, nie mogą zostać objęte zwolnieniem z akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w przypadku ich sprzedaży w Polsce na rzecz podmiotu zużywającego. Sąd jednak nie poprał takiej argumentacji. Stwierdził, że przepisy dotyczące zwolnienia z akcyzy nie wprowadzają żadnych dodatkowych obwarowań do skorzystania ze zwolnienia. Nie wymagają one, aby zarejestrowany odbiorca dokonywał nabycia w trybie zawieszenia poboru akcyzy. Do skorzystania ze zwolnienia wymagane jest jedynie posiadanie statusu zarejestrowanego odbiorcy.

W konsekwencji oleje smarowe o kodach CN 2710 19 81; CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, oraz CN 2710 19 99 wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, jeżeli spełnione są określone warunki, mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy.

 Photo by: KeremYucel, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności