Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zdaniem Ministra Finansów SKA nie mają prawa przyjmować roku obrotowego różnego od roku kalendarzowego.

Ustawodawca 1 stycznia 2014 roku pozbawił spółki komandytowo-akcyjne największych podatkowych atutów, tj. rozliczenia podatku od zysku Spółki dopiero w chwili wypłaty dywidendy. Niemniej jednak wiele spółek zdecydowało się na przedłużenie roku obrotowego poprzez odpowiednią jego zmianę. Przesuwając rok obrotowy wspólnicy uzyskali możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania  spółek komandytowo-akcyjnych do końca przesuniętego roku obrotowego (w praktyce nawet do 31 października 2015 roku).

 

Organy zaostrzają swoją politykę względem spółek komandytowo-akcyjnych  (SKA), które przedłużyły swój rok podatkowy przed styczniową zmianą przepisów. Zdaniem Dyrektorów Izb Skarbowych z Poznania (interpretacja z dnia  15 kwietnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-80/14-2/JG) oraz Bydgoszczy (interpretacja  z dnia 31 marca 2014 r. sygn. ITPB4/415-42/13/TK) rokiem obrotowym SKA,  w której akcjonariuszem jest osoba fizyczna powinien być rok kalendarzowy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu fakt, że wspólnicy SKA, którzy są  osobami fizycznymi nie mają prawa do przyjęcia roku podatkowego innego aniżeli rok kalendarzowy powoduje, że SKA, której są wspólnikiem za rok obrotowy także musi  przyjąć rok kalendarzowy. Dyrektor IS w Poznaniu wskazał, że powyższe umożliwi prawidłową realizację obowiązków podatkowych przez wszystkich wspólników. Analogiczne stanowisko w podobnej sprawie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 

Wygląda na to, że Minister Finansów chcąc zapobiec negatywnym skutkom tego zjawiska dla budżetu państwa, przyjął stanowisko niezgodne z brzmieniem przepisów przejściowych do ustawy nowelizującej  opodatkowanie SKA. Zdaniem Ministra Finansów, wszystkie takie spółki już z dniem 1 stycznia 2014 roku, stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Moim zdaniem stanowisko organów nie ma uzasadnienia w przepisach. Przepisy przejściowe wynikające z ustawy nowelizującej wyraźnie odnoszą się do roku obrotowego a nie podatkowego, jako wyznacznika momentu wejścia w życie przepisów dla podmiotów, których rok obrotowy nie kończy się 31 grudnia 2013 r. Natomiast zasady określania roku obrotowego reguluje ustawa o rachunkowości, która ma zastosowanie także do SKA. Dopuszcza ona ustalenie roku obrotowego innego niż kalendarzowy. Trzeba mieć nadzieję, że jeśli interpretacje te zostaną zaskarżone do sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia będą korzystne dla podatników.

 Photo by Miroslav S�ri?ka, http://www.freeimages.com/
1 komentujących
hallusforte17 / 08 / 2015

Dobrze napisane, szkoda, że tak krótko, bo można by temat rozwinąć nieco

ODPOWIEDZ
ZOSTAW ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności