Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiana miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – nowelizacja VAT 2015

Od 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT, określające nowe miejsce świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami tj. ostatecznych konsumentów. Projekt ustawy stanowi implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE.

 

Jak jest?

Aktualnie, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28c ustawy o VAT,  miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce w którym usługodawca posiada siedzibę działalności.

 

Jak będzie?

Zgodnie z regulacjami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2015 roku, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów będzie siedziba, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu usługobiorcy.

Tym samym, szykuje się mała rewolucja dla usługodawców wyżej wymienionych usług, mających siedzibę w Polsce, a świadczących usługi na rzecz konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej. Nie będą oni już zobowiązani do rozliczania VAT  od tych usług w Polsce, lecz w kraju konsumenta na rzecz którego świadczą usługi i zgodnie z obowiązującymi tam przepisami dotyczącymi podatku od wartości dodanej. Czy zatem usługodawcy będą zmuszeni do rejestracji na potrzeby VAT w każdym państwie w którym posiadają usługobiorców?

 

Procedura szczególna rozliczania VAT

W celu uproszczenia rozliczeń i  oszczędzenia usługodawcom kłopotów z obowiązkiem rejestracji w każdym kraju - siedzibie konsumenta ostatecznego, zostanie wprowadzony fakultatywny system rozliczania VAT tzw. system mini one stop shop - MOSS. System jest analogiczny do obecnie funkcjonującego w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne spoza UE (uregulowany w rozdziale 7 ustawy o VAT).

 

Podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz ostatecznych konsumentów z państw członkowskich Unii Europejskiej, chcący się rozliczać za pomocą procedury uproszczonej, będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną w państwie członkowskim identyfikacji, tzn. w państwie w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej. W Polsce organem właściwym, odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji i rejestru podatników rozliczających się w systemie MOSS, będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

 

Po rejestracji, Usługodawca będzie zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście do 20. dnia miesiąca następującego po kwartalnym okresie rozliczeniowym. Warto podkreślić, że na termin złożenia deklaracji nie będą miały wpływu dni wolne od pracy. Kwoty w deklaracji VAT, jak i rozliczenia podatku będą wyrażane w walucie euro.

 

Ponadto, podatnicy zidentyfikowani na potrzeby MOSS, będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji transakcji objętych MOSS i udostępniania jej na każde wezwania państwa identyfikacji  i państwa konsumpcji.

 

Przepisy przejściowe

Podatnicy chcący skorzystać od 1 stycznia 2015 roku z procedury szczególnej rozliczania VAT, będą mogli złożyć stosowne zgłoszenie już w ostatnim kwartale 2014 roku, na podstawie przepisów przejściowych wchodzących w życie od 1 października 2014 r. Ma to na celu zabezpieczyć działanie systemu MOSS przed przeciążeniem, związanym z jednoczesną rejestracją zbyt wielu osób w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów.

 

Projekt ustawy został przedłożony Prezydentowi  do podpisu 11 sierpnia 2014 r.

Photo by B S K, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności