Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Motywowanie, czyli podatnik organizuje konkurs

W celu wzrostu poziomu sprzedaży podatnicy organizują różnego rodzaju akcje promocyjne dla swoich kontrahentów, dystrybutorów, sprzedawców, a także ich pracowników. Akcje te mogą przybrać różne formy. Do najpopularniejszych należą sprzedaż premiowa, sprzedaż za złotówkę, programy motywacyjne oraz konkursy. Poniżej postaram się przedstawić podstawowe założenia jakie musi spełniać akcja promocyjna, aby mogła być uznana za konkurs oraz zasady opodatkowania konkursu, które mogą być przekonującym argumentem za wyborem właśnie tego rodzaju akcji promocyjnej.

 

Co charakteryzuje konkurs?

 

Pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane na gruncie podatkowym. Analizując interpretacje indywidualne organów podatkowych można jednak wyróżnić kilka elementów, które są niezbędne żeby dane przedsięwzięcie stanowiło konkurs.

 

Po pierwsze w konkursie musi występować element rywalizacji, współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Przez pewien czas wśród organów podatkowych dominował pogląd, że współzawodnictwo w konkursie nie może opierać się wyłącznie na osiągnięciu najwyższego poziomu zakupu. Jeżeli akcja promocyjna miała na celu motywowanie uczestników konkursu do zrealizowania założonego celu (np. wzrostu sprzedaży danego produktu czy usługi) poprzez oferowanie w zamian atrakcyjnych nagród, to organy podatkowe kwalifikowały ją jako program motywacyjny, a nie konkurs i uznawały, że nagrody z takiej akcji nie są opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT. Analizując ostatnie interpretacje indywidualne można zauważyć, że organy podatkowe odchodzą już od tak rygorystycznego rozumienia współzawodnictwa (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 01.06.2016 r., nr IBPB-2-1/4511-190/16/DP). Tym samym rywalizacja w konkursie może polegać na osiągnięciu najwyższego poziomu sprzedaży/zakupów. Dla ostrożności można jednak dodatkowo przewidzieć kilka pytań konkursowych.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu powinna czuwać komisja konkursowa, która również wyłoni zwycięzców, zgodnie z jasno ustalonymi kryteriami (konkursu nie mogą bowiem wygrać wszyscy jego uczestnicy). Wszystkie elementy konkursu wymienione powyżej powinny być szczegółowo określone w regulaminie konkursu.

 

Opodatkowanie konkursu

 

Nagrody dla uczestników konkursu są opodatkowane w zależności od statusu uczestnika konkursu.

  • Osoby fizyczne

Jeżeli uczestnikami konkursu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, to nagroda konkursowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT w wysokości 10%. Należy mieć na względzie, że jeżeli organizowany konkurs emitowany jest przez środki masowego przekazu lub jest to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstw i sportu to wygrana w takim konkursie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł. Dotyczy to zarówno nagród pieniężnych, jak i voucherów na wycieczki oraz nagród rzeczowych (np. sprzęt elektroniczny).

Oprócz pobrania podatku organizator zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8AR i przesłania jej do urzędu skarbowego w terminie końca stycznia roku następującego po roku, w którym przekazał nagrodę konkursową.

Trzeba również pamiętać, że w przypadku, gdy przedmiotem nagrody nie są pieniądze, to laureat konkursu zobowiązany jest wpłacić organizatorowi kwotę zryczałtowanego podatku PIT. W praktyce przyznaje się laureatom konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej kwocie zryczałtowanego podatku, którą organizator wykorzystuje na zapłatę tego podatku.

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku, gdy uczestnikami konkursu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie opodatkowania nagród pojawiają się wątpliwości. Nie jest bowiem jasne, czy przychód uzyskany w związku z otrzymaniem nagrody jest przychodem z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej i powinien zostać przez te osoby opodatkowany tak, jak pozostałe przychody z tej działalności (czyli podatkiem liniowym 19% lub według skali podatkowej), czy powinien zostać opodatkowany przez organizatora zryczałtowanym podatkiem PIT. (10%).

Stanowisko organów podatkowych nie było w tej kwestii jednolite. Dopiero w ostatnim okresie organy podatkowe jednakowo interpretują, że nagroda uzyskiwana w konkursie przez przedsiębiorcę jest jego przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11.05.2016 r., nr IPPB1/4511-447/16-2/EC).

Inny pogląd prezentują natomiast sądy administracyjne. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 20.01.2015 II FSK 232/13 r.), nagrody otrzymane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu 10% podatkiem PIT, do którego pobrania zobowiązany jest organizator konkursu pełniący rolę płatnika.

Jak zatem powinien zachować się organizator konkursu? Może przyznać rację organom podatkowym i nie pobierać zryczałtowanego podatku, pozostawiając opodatkowanie uczestnikom – przedsiębiorcom lub może pokusić się o wejście w spór z fiskusem i wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zasady opodatkowania.

 

Dlaczego właśnie konkurs?

 

Konkurs stanowi akcję promocyjną, którą warto rozważyć przede wszystkim w związku z niską stawką podatku dochodowego, który jest pobierany od wygranych nagród (10% PIT), za co na pewno będą nam wdzięczni uczestnicy konkursu. W przypadku innych akcji promocyjnych (za wyjątkiem sprzedaży premiowej) nagrody są opodatkowane przez uczestników na zasadach ogólnych, czyli co do zasady wyższą stawką, według skali. Ponadto w konkursie może brać udział nieograniczony krąg uczestników (inaczej niż np. przy sprzedaży premiowej, gdzie istotne jest zaistnienie stosunku sprzedaży pomiędzy organizatorem akcji promocyjnej a uczestnikiem). Tym samym możemy bez obaw organizować konkursy również dla pracowników kontrahentów.

 

Photo by Karolina K.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2020 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności