Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Praca w upalne dni, a obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa pracy nie wskazują maksymalnej temperatury w jakiej może być wykonywana praca. Gdy temperatura powietrza przekracza 28 stopni pracodawca musi spełnić dodatkowe obowiązki. W przypadku ekstremalnych upałów i bardzo wysokiej temperatury pracownik może nawet powstrzymać się od pracy.

 

Napoje w upalne dni

 

Zgodnie art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Jednocześnie przepis odsyła do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (dalej „Rozporządzenie”).

 

Rozporządzenie określa, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie napoje pracownikom zawsze wtedy, gdy temperatura przekracza 25o C w przypadku stanowisk pracy usytuowanych na otwartej przestrzeni i 28o C w przypadku stanowisk pracy wewnątrz budynku. Jednocześnie przepis wskazuje, że ilość napojów powinna być odpowiednia, a napoje zimne.

 

Powszechnie uznaje się, że przez pojęcie „napojów” wskazanych w przepisie należy rozumieć przede wszystkim wodę. Pracodawca nie ma więc obowiązku zapewniania pracownikom napojów gazowanych czy soków. Co istotne, przepisy nie wskazują przez jaki czas powinna utrzymywać się temperatura, która powoduje powstanie obowiązku zapewnienia napojów. Należy więc uznać, że już przekroczenie wskazanych wartości granicznych temperatur aktualizuje obowiązki pracodawcy, przy czym napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

 

Pracodawca nie może wypłacać pracownikom ekwiwalentu w zamian za brak napojów, gdyż jego obowiązek w tym zakresie jest bezwzględny, a za jego niewypełnianie grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

BHP

 

Wprawdzie przepisy prawa pracy nie przewidują maksymalnej temperatury powietrza na stanowisku pracy (poza pracownikami młodocianymi, którzy nie mogą pracować na stanowisku pracy w temperaturze przekraczającej 30o C) to należy jednak pamiętać o obowiązku zapewnienia powietrza i jego przepływu w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Pomieszczenia i stanowiska pracy, w których pracują pracownicy w upalne dni powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła. Ponadto pracodawcy mają obowiązek sprawdzać stan techniczny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

Zaniedbanie przez pracodawcę obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy pracownikom w czasie upałów stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

 

Powstrzymanie się od pracy

 

Artykuł 210 kodeksu pracy pozwala pracownikowi na powstrzymanie się od wykonywania pracy, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. O wystąpieniu takiej sytuacji pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego, który powinien przedsięwziąć odpowiednie środki do przywrócenia warunków zgodnych z zasadami BHP.

 

Pracą w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika może być praca w pomieszczeniach niewentylowanych, na otwartej przestrzeni w przypadku upałów sięgających 40o C, czy też w przypadku wysokich temperatur panujących w pomieszczeniach.

 

Za czas powstrzymania się od pracy z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, a ponadto nie może ponosić negatywnych konsekwencji w związku z powstrzymaniem się od pracy. Innymi słowy, nie można pracownika z tego powodu zwolnić, oczywiście o ile faktycznie takie warunki wystąpiły.

 

Skrócenie czasu pracy

 

W bardzo upalne dni pracodawca może zdecydować się na skrócenie czasu pracy, jednakże decyzja taka jest całkowicie zależna od woli pracodawcy. W przypadku podjęcia takiej decyzji pracownicy zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia. Poza skróceniem czasu pracy pracodawca ma możliwość ustanowienia dodatkowej przerwy od pracy np. w południe dla osób wykonujących pracę na otwartej przestrzeni.

 

Reasumując, każdy pracodawca musi pamiętać o uciążliwościach związanych z pracą w upalne dni oraz o obowiązkach, które nakładają na niego przepisy, gdyż za ich niewypełnianie grożą dotkliwe kary pieniężne. Według badań, największą efektywność i wydajność pracy osiąga się przy temperaturze w granicach 17-20 stopni Celsjusza i z tego powodu wielu pracodawców w upalne dni znacząco zmienia zwyczaje w swoim zakładzie pracy. Poza skróceniem czasu pracy i wprowadzeniem dodatkowych przerw pracodawca może zdecydować się na powierzenie pracownikom pracy zdalnej, którą będą świadczyć w swoich domach.

 

Photo by Ivan Prole

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności