Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych (2)

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego

 

Do tej pory pracodawca użytkownik miał obowiązek  przedstawić agencji pracy tymczasowej pisemną informację o wynagrodzeniu jakie przysługiwałoby pracownikowi tymczasowemu według wewnętrznych regulacji pracodawcy, jednakże nie musiało się to przekładać na faktyczne wynagrodzenie pracownika tymczasowego, a sama agencja pracy nie mogła w żaden sposób zweryfikować prawdziwości oświadczenia. Uchwalone już zmiany wprowadzają obowiązek niezwłocznego informowania na piśmie o takich regulacjach, a na wniosek agencji pracodawca użytkownik zobowiązany jest udostępnić do wglądu treść wewnętrznych regulacji zakładowych. Ponadto w przypadku zmian treści przepisów wewnętrznych pracodawca użytkownik ma obowiązek zawiadomić agencję pracy o zmianie i na jej wniosek udostępnić zmienione regulacje do wglądu. 

 

Zasiłek macierzyński dla pracownic tymczasowych

 

Według nowej regulacji pracownice tymczasowe w ciąży, które mają co najmniej 2-miesięczny łączny okres pracy tymczasowej, a ich umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, mogą liczyć na przedłużenie umowy do dnia porodu. Dzięki powyższemu pracownicom tymczasowym będzie przysługiwać zasiłek macierzyński.

 

Zakaz zatrudnienia pracownika tymczasowego w miejsce zwolnionego pracownika

 

Ustawa wprowadza także zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych do pracy, którą wykonywał wcześniej pracownik zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy. Do tej pory funkcjonowało podobne ograniczenie, ale dotyczyło tego samego stanowiska pracy, w związku z czym możliwe było zatrudnienie pracownika tymczasowego w miejsce zwolnionego pracownika z jednoczesną zmianą nazwy stanowiska pracy. Nowa regulacja zapobiega temu poprzez odwołanie się rodzaju wykonywanej pracy w każdej z jednostek organizacyjnych pracodawcy użytkownika położonych na terenie tej samej gminy. Należy wspomnieć, że przy zatrudnianiu pracownika tymczasowego pracodawca użytkownik będzie musiał złożyć agencji pracy tymczasowej oświadczenie o niewystępowaniu powyższej okoliczności. W związku z tym to wyłącznie pracodawca-użytkownik będzie odpowiadał za naruszenie praw pracowników tymczasowych w tym zakresie.

 

Znowelizowane przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zaczną obowiązywać już 1 czerwca 2017 roku, za wyjątkiem przepisów dotyczących pobierania przez marszałka województwa danych o zaległościach za składki na ubezpieczenia społeczne z systemu teleinformatycznego ZUS oraz obowiązku posiadania przez agencje pracy tymczasowej lokalu, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

 

Wprowadzone zmiany w coraz większym stopniu zrównują prawa pracowników tymczasowych z prawami pracowników, pozostawiając jednak elementarną różnicę, tj. tymczasowość umowy o pracę tymczasową. W kolejnym wpisie opiszemy nowe rodzaje wykroczeń, za które odpowiedzialność może ponieść pracodawca-użytkownik oraz nowe uprawnienia służb kontrolnych.

 

Photo by Patrick Moore

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności