Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych (3)

PIP skontroluje agencje pracy

 

W związku z szeregiem nowych obowiązków nałożonych na agencje pracy tymczasowej ustawodawca zdecydował o rozszerzeniu uprawnień kontrolnych inspektorów pracy na badanie zgodności działalności agencji pracy z tymi wymogami. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek posiadania przez agencje pracy lokalu, w którym będą świadczone usługi. W ocenie ustawodawcy ma to wzmocnić ochronę klientów agencji zatrudnienia przez zwiększenie skuteczności kontroli prowadzonych w agencjach zatrudnienia. Ustawodawca uznał jednocześnie, że prowadzenie popularnych w ostatnim czasie tzw. „wirtualnych biur” zwiększa ryzyko nadużyć w stosunku do osób korzystających z usług agencji, a także utrudnia czy wręcz nawet uniemożliwia przeprowadzanie kontroli.

 

Nowe uprawnienia inspektorów pracy

 

Inspektorzy pracy dzięki nowelizacji przepisów  zyskali uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w wysokości do 2 000 zł, zarówno na pracodawców użytkowników, jak i na agencje pracy tymczasowej.  W przypadku ukarania pracodawcy użytkownika grzywną po raz trzeci za określone w ustawie wykroczenia grzywna nałożona przez inspektora może wynieść nawet 5 000 zł. W ocenie ustawodawcy ma to znacząco poprawić skuteczność kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy oraz jakość warunków świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych.

 

Wyższa grzywna za stare i nowe wykroczenia

 

Oprócz katalogu zupełnie nowych wykroczeń, których może dopuścić się pracodawca użytkownik ustawa nowelizująca przewiduje podwyższenie grzywien za wykroczenia, które już wcześniej były określone w ustawie. Według poprzednio obowiązujących przepisów sąd za określone w ustawie wykroczenia mógł orzec karę w wysokości do 5 000 zł, nowelizacja zaś podwyższa tę kwotę do 30 000 zł, przy czym minimalną kwotę grzywny ustala się na kwotę 1 000 zł.

 

Nowy katalog wykroczeń

 

Nowością w ustawie jest penalizacja czynów polegających na powierzeniu pracownikowi tymczasowemu pracy wbrew zakazom określonym w ustawie, tj.:

  • pracy szczególnie niebezpiecznej;
  • pracy na stanowisku innego pracownika, który bierze udział w legalnym strajku;
  • pracy tego samego rodzaju, co praca pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę w ciągu ostatnich 3 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • pracy wymagającej uzbrojenia pracownika w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Ponadto ustawa zabrania pod groźbą kary grzywny korzystania z pracy pracownika tymczasowego z przekroczeniem okresu 18 miesięcy, a w przypadku zastępowanie innego pracownika okresu 36 miesięcy. Za wykroczenia uznano także naruszenie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego na takich samych zasadach jak w stosunku do innych pracowników pracodawcy użytkownika oraz uniemożliwienie pracownikowi tymczasowemu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Za wszystkie wyżej opisane wykroczenia grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Podstawowym celem ustawodawcy było wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli nad podmiotami zatrudniającymi i korzystającymi z pracy pracowników tymczasowych i wydaje się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne. Również nowa wysokość grzywien – zarówno tych nakładanych w drodze mandatu karnego, jak i orzekanych przez sąd – powinna zadziałać odstraszająco i zapewnić pracownikom tymczasowym lepsze warunki pracy.

 

 

Photo by Andrew Mogridge

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności