Aktualna pozycja: HomeBlog o prawie
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Dla kogo „bezcenna” książka Miłoszewskiego?

Jak wynika z doniesień prasowych, 3 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo Świata Książki, które żądało od pisarza Zygmunta Miłoszewskiego 344 tys. złotych tytułem odszkodowania za poniesione straty. Zdaniem wydawnictwa, „Bezcenny” miał zostać wydany właśnie przez Świat Książki, tyle że pod innym tytułem, na jaki wcześniej wydawnictwo umówiło się z pisarzem.

 

Spór pomiędzy pisarzem a Światem Książki związany jest z umową, której przedmiotem było napisanie powieści pt. „Kolekcjoner”. Finalnie kryminał nie powstał, jednak po wydaniu przez W.A.B. książki Zygmunta Miłoszewskiego „Bezcenny”, wydawnictwo doszło do wniosku, że powieść treścią oraz założeniami odpowiada książce, która miała ukazać się jego nakładem. Świat Książki próbował wykazać tożsamość dzieł przy pomocy konspektu przedstawionego przez Miłoszewskiego, zawierającego wstępne założenia „Kolekcjonera”. Wydawnictwo wyceniło swoje straty i domagało się od pisarza i jego brata (który miał być pomysłodawcą książki) odszkodowania w wysokości 344 tys. złotych. Jednak sąd nie podzielił zdania wydawnictwa.

 

W opinii Sądu Apelacyjnego w Warszawie, roszczenie wydawnictwa nie zostało udowodnione. Kluczowa w tym zakresie była treść zawartej przez strony umowy na stworzenie książki, w której określono tytuł dzieła, jednak nie wskazano szczegółów dotyczących powieści. Ponadto sam konspekt przedstawiony przez pisarza, na który w procesie powoływało się wydawnictwo, nie został dołączony do umowy jako jej załącznik. Zygmunt Miłoszewski argumentował, że konspekt miał stanowić jedynie zachętę dla Świata Książki na wydanie powieści i co więcej, twierdził, że „Bezcenny” powstał w oparciu o jego pomysł, a nie jego brata - Wojciecha Miłoszewskiego. Z kolei wysokość żądanego przez wydawnictwo odszkodowania została uznana przez sąd za dowolną.

 

Wyrok wydany w tej sprawie, stanowi potwierdzenie na to, jak istotne są postanowienia umowne, ich precyzja i szczegółowość. Natomiast abstrahując od kwestii prawnych, szum wokół książki z pewnością przysporzy jej więcej czytelników i przełoży się na ilość sprzedanych egzemplarzy.

 

Photo by: Ricardo Vasquez
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności