Aktualna pozycja: HomeBlog o prawie
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Jednolity patent europejski uchwalony!

11 grudnia 2012 r. po burzliwych dyskusjach i niemalże 40-letniej debacie, Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów dotyczących jednolitego patentu europejskiego. Polscy europosłowie głosowali przeciwko patentowi. Hiszpania i Włochy całkowicie wyłączyły się z dyskusji w tym przedmiocie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy słusznie.

 

Czym jest jednolity patent europejski? Jednolity patent europejski, to system ochrony własności przemysłowej obejmujący trzy akty prawne: (1) Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego sytemu ochrony patentowej, (2) Rozporządzenie Rady wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do ustaleń dotyczących tłumaczeń, (3) Umowę międzynarodową o Jednolitym Sądzie Patentowym. Jego podstawowym celem ma być ujednolicenie, przyśpieszenie, a także obniżenie kosztów procedury uzyskiwania patentu w krajach Unii Europejskiej. Co do tego, czy rzeczywiście wprowadzenie jednolitego patentu europejskiego przyniesie wszystkie wskazane korzyści, ciągle pojawiają się spory. Zapewne – jak zwykle – rozstrzygnie je czas.

 

Jak przebiegać będzie procedura uzyskiwania patentu europejskiego? Obecnie uzyskanie ochrony patentowej przez polskiego naukowca, czy przedsiębiorcę w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wymaga co do zasady oprócz zgłoszenia wynalazku w Polsce, złożenia wniosków o przyznanie ochrony patentowej również w każdym Państwie, w którym przedsiębiorca chce, by taką ochronę mu przyznano. Założeniem jednolitego patentu europejskiego jest natomiast, by przedsiębiorca składał wniosek tylko raz, tym samym z automatu uzyskując ochronę we wszystkich krajach będących sygnatariuszami porozumienia o jednolitym patencie. Mówi się, że taka procedura będzie nie tylko prostsza niż dotychczas, ale także tańsza. Jeden wniosek to tylko jedna opłata, która ma wynosić 6.500 Euro - potem tylko 5.000 Euro. Czy to duża kwota? Nie, jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany uzyskaniem ochrony na terenie całej Unii - uzyskanie ochrony na dotychczasowych zasadach, zgodnie z którymi przedsiębiorca musi w takim przypadku złożyć i opłacić wniosek w każdym z 27 państw członkowskich, to wydatek rzędu 36.000 Euro. Z punktu widzenia małych podmiotów, nie dysponujących dużym kapitałem, opłacenie wniosku kwotą 6.500 Euro, może okazać się nie do przejścia. Nie jest więc tak różowo, jak mogłoby się wydawać.

 

Czy są jeszcze inne wady jednolitego systemu patentowego? Wiadomo, że każdy medal ma dwie strony. Również w przypadku jednolitego patentu europejskiego ta stara zasada się sprawdza. Oprócz opisanych powyżej zabójczych dla małych przedsiębiorców kosztów, pojawia się jeszcze problem języków. Postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym będzie bowiem mogło toczyć się wyłącznie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Zgłoszenie wynalazku będzie co prawda mogło być dokonane np. w języku polskim, ale potem i tak trzeba będzie przedłożyć jego tłumaczenie. A że Polacy nie gęsi…to dopuszczalność posługiwania się tylko trzema językami, zakwalifikowano jako wielką wadę nowego sytemu patentowego. Stanowisko to podzielają również Hiszpania oraz Włochy. Wykluczenie możliwości składania w ramach europejskiego postępowania patentowego wniosków w języku hiszpańskim i włoskim, to jeden z zasadniczych powodów, z których każdy z tych krajów odmówił uczestnictwa w projekcie.

 

Wejście w życie jednolitego patentu europejskiego w krajach sygnatariuszach porozumienia o jednolitym patencie, w tym w Polsce, wymaga ratyfikacji przez nie umowy w sprawie utworzenia sądu patentowego. Zatem teraz wszystko w rękach naszego parlamentu.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2022 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności