Aktualna pozycja: HomeBlog o prawie
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Słowo „Krupnik” uwolnione!

14 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Destylarni Sobieski S.A. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. VI SA/Wa 1958/13, utrzymujący w mocy decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na słowny znak towarowy Krupnik.

 

Nie mamy w zwyczaju ogłaszać naszych sukcesów na forum. Niemniej o wyroku NSA warto wspomnieć.  Ma on istotne znaczenie dla podmiotów z branży napojów alkoholowych, ale może także wpłynąć na działalność innych przedsiębiorców posługujących się znakami towarowymi.  Dotychczas monopol na znak słowny „Krupnik” posiadała Destylarnia Sobieski S.A. na mocy decyzji Urzędu Patentowego z dnia 9 września 1997 r.  Prowadzone przez nas przez ponad trzy lata postępowanie wykazało, że decyzja ta była wadliwa.

 

Jak podkreślił NSA, oznaczenie „Krupnik” nie posiada przymiotów pozwalających na uznanie go za znak towarowy.  W szczególności NSA stwierdził, że „Krupnikowi” jako nazwie rodzajowej, stanowiącej pojęcie ogólnoinformacyjne, nie można przypisać pierwotnej zdolności odróżniającej.  Co istotne, NSA podkreślił również, że w toku postępowania Destylarnia nie wykazała, by słowo „Krupnik” nabyło wtórną zdolność odróżniającą.

 

Zdolność odróżniająca to najważniejsza cecha znaku towarowego.  Stanowi ona właściwość, która pozwala na odróżnianie oznaczonych nim towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty działające na rynku.  Z pierwotną zdolnością odróżniającą mamy do czynienia, gdy dane oznaczenie ze względu na swój oryginalny i fantazyjny charakter może pełnić funkcję znaku towarowego od początku (np. Coca-Cola).  O wtórnej zdolności odróżniającej można natomiast mówić, gdy oznaczenie pierwotnie pozbawione właściwości odróżniających (np. Kwiaty Polskie, Krosno) w wyniku długotrwałego i intensywnego używania przez konkretnego przedsiębiorcę tychże właściwości odróżniających nabrało.  W rezultacie w świadomości konsumentów dochodzi do silnej asocjacji pomiędzy produktem oznaczonym danym znakiem a konkretnym przedsiębiorcą, który jest właścicielem tego znaku.

 

Unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Krupnik” niewątpliwie ma szansę przywrócić reguły konkurencji na rynku produktów alkoholowych. Stanowi także sygnał potwierdzający prawo uczestników obrotu gospodarczego do swobodnego dostępu do oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów, bezwzględnie zakazując zawłaszczania nazw rodzajowych.

 

Wyrok NSA w pełni wkomponowuje się w dotychczasową linię orzeczniczą sądów administracyjnych oraz ETS dotyczącą tematyki zdolności odróżniającej znaków towarowych. Mając na uwadze, że w składzie orzekającym rozpoznającym sprawę „Krupniku” zasiadała Pani Profesor Joanna Sieńczyło - Chlabicz, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej, rozstrzygnięcie to zapewne zyska również aprobatę innych przedstawicieli doktryny.

 

photo  by rjuliana, www.freeimages.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności