Aktualna pozycja: HomeBlog o prawie
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zmierzch torrentów? Platformy wymiany online w świetle europejskiego prawa autorskiego

14 czerwca 2017 roku został wydany wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący platform wymiany online (C-610/15). Postępowanie zostało zainicjowane złożeniem wniosku w trybie prejudycjalnym przez sąd najwyższy Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden). Wątpliwości interpretacyjne pojawiły się w postępowaniu głównym przed holenderskim sądem w kontekście art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. 2001, L 167, s. 10; dalej: Dyrektywa) w ramach sporu między Stichting Brein, fundacją chroniącą interesy podmiotów praw autorskich a spółką Ziggo BV oraz spółką XS4ALL Internet BV, będącymi dostawcami dostępu do internetu (dalej: dostawcy internetu).

 

Powyższy spór powstał w związku z żądaniami wysuniętymi  przez Stichting Brein w celu nakazania dostawcom internetu zablokowania nazw domen oraz adresów IP platformy wymiany online The Pirate Bay. W postępowaniu głównym prowadzonym w Holandii sąd pierwszej instancji wprawdzie uwzględnił wnioski Stichting Brein, ale zostały one następnie oddalone w postępowaniu apelacyjnym. Niderlandzki sąd najwyższy natomiast zwrócił się do ETS.

 

Tzw. torrenty są łatwym i bardzo popularnym sposobem wymiany różnego rodzaju plików, w szczególności plików filmowych oraz muzycznych. Problemem prawnym, który pojawił się w związku  z ich udostępnianiem na centralnym serwerze, jest okoliczność, że udostępniane na platformie wymiany online The Pirate Bay pliki torrent odnoszą się do utworów chronionych prawem autorskim, co do których podmioty tychże praw autorskich nie udzieliły zezwolenia ani administratorom ani użytkownikom platformy na wymianę plików. 

 

W art. 3 ust. 1 Dyrektywy uregulowano przesłanki, które muszą zostać spełnione łącznie, aby uznano, że doszło do naruszenia prawa europejskiego. Po pierwsze, utwór musi zostać udostępniony publicznie, co  oznacza że dostęp do niego uzyska wprawdzie nieokreślony ale jednak szeroki krąg odbiorców. Nie bez znaczenia jest charakter działania użytkownika, bowiem jego działanie musi być zamierzone i w pełni świadome a dodatkowo przynosić zysk. Zasadniczo każde działanie użytkownika mające na celu świadome udostępnienie swoim klientom utworów chronionych może spełniać przesłanki art. 3 ust. 1 Dyrektywy.

 

W rozstrzygnięciu ETS uznano, że działania podejmowane przez administratorów The Pirate Bay polegające na zarządzaniu w Internecie i udzielaniu dostępu do platformy wymiany spełniają przesłanki publicznego udostępniania w rozumieniu art. 3 ust. 1 Dyrektywy, a w konsekwencji stanowią naruszenia europejskiego prawa autorskiego. Orzeczenie dotyczy bezpośrednio wprawdzie jedynie The Pirate Bay, jednak stawia pod znakiem zapytania również legalność działania innych serwisów udostępniających pirackie wersje utworów muzycznych i filmowych.

 

Photo by Sneza Skaric

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności