Aktualna pozycja: HomeBlog o prawie
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Znaki towarowe – system rejestracyjny zamiast badawczego

Nadchodzi bardzo istotna zmiana w zakresie rejestracji praw ochronnych na znaki towarowe. Polega ona na wprowadzeniu systemu rejestracyjnego (sprzeciwowego) w miejsce systemu badawczego przy rejestracji znaków towarowych. Nowelizacja wchodzi w życie 15 kwietnia 2016 r.

 

Do tej pory przed zarejestrowaniem prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy w pełni badał zgłoszenie. W pierwszej kolejności oceniał, czy oznaczenie może w ogóle być znakiem towarowym, tj. badał czy nie zachodzą bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji. Sprawdzał w szczególności, czy znak ma zdolność odróżniającą (art. 129 Prawa własności przemysłowej – dalej: „p.w.p.”), czy nie narusza praw osób trzecich lub czy nie wprowadza odbiorców w błąd (art. 131 p.w.p.). Po zakończeniu tego etapu Urząd Patentowy oceniał zgłoszony znak towarowy w kontekście względnych przeszkód rejestracji (art. 132 p.w.p.), tj. sprawdzał, czy nie jest on identyczny lub podobny do innego, już chronionego znaku towarowego.

 

Nowela z 11 września 2015 r. wprowadza zasadniczą zmianę w tym zakresie. Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązywał będzie system rejestracyjny. Taki jak w przypadku wspólnotowych znaków towarowych.

 

Urząd Patentowy, po otrzymaniu zgłoszenia, będzie je badał jedynie w kontekście bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji. Jeżeli ta ocena zakończy się pozytywnie, tj. w szczególności Urząd uzna, że oznaczenie spełnia przesłanki znaku towarowego i ma zdolność odróżniającą, ogłosi o zgłoszeniu prawa ochronnego na znak towarowy w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji nie wpłynie sprzeciw od osoby trzeciej, dokona rejestracji. W przeciwnym wypadku, wskutek sprzeciwu, Urząd zbada zgłoszony znak towarowy pod kątem naruszenia względnych podstaw odmowy rejestracji.

 

Wprowadzona zmiana ma oczywiście na celu przyspieszenie procesu rejestracji praw ochronnych na znaki towarowe. Zwolnienie Urzędu Patentowego z obowiązku szczegółowego badania zgłoszonego oznaczenia, zwłaszcza pod kątem podobieństwa do znaków już zarejestrowanych, powinno istotnie przyspieszyć procedurę. Może być istotnym ułatwieniem dla podmiotów zgłaszających nowe znaki towarowe. Z drugiej jednak strony, stanowi dodatkowe obciążenie dla tych, których znaki towarowe podlegają już ochronie i którzy narażeni są na naruszenia przysługujących im praw. Wymaga pewnej aktywności z ich strony. W szczególności monitorowania ogłoszeń o nowych znakach towarowych i podejmowania ewentualnych działań prawnych w razie stwierdzenia, że nowozgłoszony znak towarowy narusza ich prawa. Będzie się to wiązało z kosztami - nie tylko obsługi prawnej, ale i w postaci opłaty od sprzeciwu.

 

Grafika: Svilen Milev www.efffective.com
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności