Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Maj 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Oddalenie roszczenia zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy podwykonawczej

Prawnicy KSP reprezentowali przedsiębiorcę w postępowaniu o zapłatę kary umownej w kwocie 500.000 PLN, tytułem odstąpienia od umowy. Sąd w całości podzielił naszą argumentację o braku podstaw do naliczenia kary umownej i przychylił się do przedstawionego przez nas sposobu wykładni umowy. Zdaniem sądu kara umowna za odstąpienie od umowy podwykonawczej nie należy się, o ile odstąpienie miało miejsce przed rozpoczęciem realizacji umowy głównej.  Powyższe doprowadziło do oddalenia w całości roszczenia o zapłatę kwoty 500.000 zł oraz zasądzenia na rzecz naszego Klienta całości kosztów postępowania. Wyrok oddalający roszczenie w całości stał się prawomocny.

Luty 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Postępowanie restrukturyzacyjne z udziałem prawników KSP zakończone sukcesem

Prawnicy KSP brali udział w procesie restrukturyzacyjnym zakończonym prawomocnym postanowieniem sądu o zatwierdzeniu układu. Postępowanie restrukturyzacyjne było jednym z pierwszych na Śląsku obejmujących jedynie część wierzytelności oraz konwersję wierzytelności na akcję podmiotu objętego restrukturyzacją. Kwota skonwertowanych wierzytelności przekroczyła 125 mln złotych.

Styczeń 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Rewolucyjne zmiany w CIT, split payment i II pakiet innowacyjny, czyli co czeka podatników w 2018 r. – prowadzimy cykl szkoleń

Dla naszych klientów prowadzimy szkolenia dotyczące przepisów uszczelniających system podatkowy w  zakresie podatku CIT i VAT, które weszły lub wejdą w życie w 2018 r. Celem szkoleń jest przedstawienie zmian oraz ich wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą oraz umożliwienie przygotowania się na nie. Przykładowo, wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment), w założeniach dobrowolnego, może jednak od wszystkich podatników VAT wymagać odpowiedniego dostosowania systemów finansowo-księgowych. Z kolei II pakiet innowacyjny daje nowe możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, dotychczas w praktyce dostępnej tylko dla nielicznych podatników. Podczas szkoleń na przykładach omawiamy praktyczne konsekwencje wprowadzanych zmian.

© 2016 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności