Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Grudzień 2009
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przegląd prawny oddziału największej firmy górniczej w Europie

KSP przeprowadziła na rzecz szwajcarskiej spółki z branży technologii oczyszczania spalin gazu badanie prawne due diligence oddziału firmy górniczej zlokalizowanej na terenie Górnego Śląska oraz przygotowała raport due diligence na podstawie przeprowadzonego badania. Przedmiotem doradztwa prawnego było również opracowanie założeń prywatyzacyjnych dla oddziału firmy górniczej pod kątem ciągłości wydobycia węgla kamiennego przez podmiot prywatny i reprezentowanie go w postępowaniu prywatyzacyjnym kopalni.

Wrzesień 2009
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Doradztwo inwestycyjne dla projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy Gliwice”

KSP doradzała jednej z największych europejskich firm branży budownictwa drogowego i  kubaturowego w ramach projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy Gliwice”, polegającego  na przekształceniu terenów po zamkniętej kopalni KWK „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Rezultatem projektu jest zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Wartość projektu: 24,2 mln euro (9,51 mln euro z Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno – Gospodarcza 14,69 mln euro – z budżetu Miasta Gliwice).

Wrzesień 2009
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Reprezentacja spółki budowlanej prowadzącej projekt „Renowacji poprzemysłowej strefy Gliwic” przed Sądem Arbitrażowym

Kancelaria reprezentowała spółkę budowlaną z kapitałem greckim przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie. Wyrokiem z dnia 29 marca 2011 r. kancelaria KSP uzyskała korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie.

Lipiec 2009
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Obsługa projektu dotyczącego umowy ERUPA i jednostek ERU

KSP doradzała przy zawieraniu umowy ERUPA „Emission Reduction Unit Purchase Agreement” zawartej przez Klienta KSP z zagranicznym kontrahentem pod kątem jej synchronizacji z listem zatwierdzającym Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2009 r. oraz implementowanej do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w zakresie realizacji projektu wspólnych wdrożeń w ramach procedury krajowej lub procedury międzynarodowej.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności