Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Kwiecień 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Raport due diligence huty

Dla dużego klienta branży faktoringowej KSP przygotowała raport due diligence sosnowieckiego zakładu przemysłowego obróbki i wytopu stali w celu dokonania oceny kondycji prawno-podatkowej przedsiębiorstwa ze względu na projektowaną transakcję rozliczenia wierzytelności poprzez nabycie 100% udziałów zakładu.

Kwiecień 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Obsługa projektu w formule PPP dla Gminy Biskupice

KSP świadczyła usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczących zarządzania gospodarką wodociągową, tj. wykonywania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy Biskupice wraz z usługami remontu i utrzymania infrastruktury oraz utrzymaniem i eksploatacją przyszkolnej oczyszczalni ścieków, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego.

Styczeń 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP świadczy usługi na rzecz polskiego lidera rynku spawalniczego z siedzibą w Toruniu

KSP doradza przy nabyciu przedsiębiorstwa, a po zakończeniu transakcji zakupu, aktywnie doradza przy wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych, m.in. w zakresie transakcji zbywania składników majątkowych, w zakresie prawa pracy i negocjacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi oraz restrukturyzacji zobowiązań.

Styczeń 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza podczas prywatyzacji Uzdrowisk: Rabka, Horyniec, Konstancin-Zdrój, Iwonicz

Kancelaria KSP wykonała usługi prawne polegające na sporządzeniu raportów due diligence Uzdrowiska Rabka S.A. na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa w związku z prywatyzacją uzdrowiska. Prace KSP objęły następujące spółki: Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowisko Rabka S.A. oraz Uzdrowisko Iwonicz S.A. Dla wszystkich spółek zostały przygotowane analizy prawne majątku spółek oraz memoranda informacyjne.

Styczeń 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Obsługa prawna i podatkowa grupy kapitałowej opartej o finansowanie właścicielskie („Private Equity”) zza granicy oraz kredyty i pożyczki z sektora bankowego oraz funduszy inwestycyjnych na wszystkich etapach realizacji podejmowanych przez grupę przedsięwzięć.

Kancelaria KSP brała aktywny udział w procesie inwestycyjnym w takich obszarach jak konstrukcja struktury grupy kapitałowej, badanie stanu prawnego potencjalnych nieruchomości przed ich zakupem, bieżącej obsłudze spółek celowych dedykowanych do realizacji poszczególnych projektów, optymalizacji obciążeń podatkowych, modelowaniu optymalnych rozwiązań zmierzających do konsolidacji nieruchomości oraz zmiany struktury właścicielskiej, optymalizacji rozliczeń pomiędzy inwestorami, planowaniu rozwiązań zmierzających do wyjścia z inwestycji, itp. 

Styczeń 2010
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przygotowanie modelu operatorskiego realizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Siemianowic Śląskich.

KSP doradzała z zakresie  opracowania modelu realizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Siemianowic Śląskich, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska wynikających z ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz doradztwo przy wyborze operatora sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, a także przygotowanie projektu umowy z operatorem o zarządzanie sieciami i zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Siemianowic Śląskich.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności