Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Grudzień 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza podczas budowy dworca PKP w Sopocie

Zespół KSP świadczył kompleksowe usługi doradcze podczas realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych”, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Zakres doradztwa obejmował uczestnictwo w negocjacjach z inwestorami oraz opracowanie projektów umów dotyczących realizacji inwestycji jak również wszelkiego rodzaju porozumień i zobowiązań podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu.

Wrzesień 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Doradztwo inwestycyjne przy projektach Green House oraz budowy wieżowca Cosmopolitan w Warszawie

KSP reprezentowała klienta, spółkę budowlaną z kapitałem niemieckim przy zawieraniu umów podwykonawczych pomiędzy Spółką i światowymi liderami branży budowlanej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Green House w Warszawie oraz na realizację projektu budowlanego budowy wieżowca Cosmopolitan w Warszawie przy ul. Twardej 2/4.

Sierpień 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza podczas zakupu i rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych

Dla naszego klienta, międzynarodowej grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, doradzaliśmy podczas zakupy i rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych w środkowej Polsce oraz w trakcie innych projektów, między innymi budowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Sierpień 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w międzynarodowej transakcji sprzedaży agencji interaktywnej

Kancelaria KSP doradzała w polskiej części międzynarodowej transakcji jednej z wiodących agencji interaktywnych z siedzibą w Londynie. Firma zajmująca się opracowywaniem kampanii polegających na zmianie wizerunku globalnych marek połączyła się z globalną agencją tworzącą wielokrotnie nagradzane rozwiązania interaktywne dla kluczowych marek na całym świecie. Przejęcie daje agencji łącznie blisko 1 500 pracowników zatrudnionych w 26 oddziałach położonych w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji.

Lipiec 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP wygrywa przed NSA – przełomowy wyrok w sprawie stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Tomasz Srokosz, partner KSP wraz zespołem reprezentował Klienta Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, który podzielając ich argumenty uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Nasi specjaliści reprezentowali Klienta w postepowaniu dotyczącym stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi przeciwko Gminie Miasta Kraków.  22 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie („NSA”) wydał przełomowy wyrok w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi („UKRBU”) jednoznacznie różnicując ją od ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych i podkreślając autonomiczny charakter wydawanych orzeczeń, a z drugiej strony ograniczony zakres kognicji sądu wyznaczony art. 27 ust. 2 UKRBU. 

Styczeń 2012
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie – doradztwo w formule PPP

KSP wykonała kompleksowe usługi doradcze (prawnych i podatkowych) dotyczące realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych”, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego z udziałem wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej - Inicjatywy JESSICA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.3 "„Infrastruktura Rozwoju Miast – Wsparcie Pozadotacyjne”, w ramach Osi Priorytetowej III „Funkcje miejskie i metropolitalne”.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności