Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Październik 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w sprawie budowy Parku Wodnego w Katowicach

Doradzaliśmy w sprawie postępowania o zawarcie umowy PPP w celu utworzenia przez partnera publicznego i partnera prywatnego spółki kapitałowej dla realizacji przedsięwzięcia: Park Wodny w Katowicach. Łączny teren inwestycyjny będący własnością Miasta wynosi: 90777,0 m2. Miasto zamierza doinwestować przedsięwzięcie kwotą 55 mln zabezpieczoną w budżecie.

Listopad 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza podczas innowacyjnych projektów z branży automotive

W ramach świadczenia usług doradztwa prawnego dla międzynawowej spółki z branży automotive kancelaria KSP doradzała przy projekcie pn. "Opracowanie innowacyjnego kompozytowego modelu korpusu do układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrycznym", dofinansowywanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Przeprowadziliśmy analizę dokumentacji dotyczącej projektu, przygotowaliśmy oraz negocjowaliśmy umowy regulujące warunki realizacji projektu, w tym zapisy umowy o współpracy w ramach konsorcjum oraz umowy o korzystaniu z technologii, podziale i przeniesieniu praw własności intelektualnej.

Maj 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Budowa domów studenckich na terenie kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – doradztwo w formule PPP

KSP świadczyło usługi doradztwa prawnego dla zadania pod nazwą: „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu oraz utrzymaniu Kompleksu Domów Studenckich na terenie Kampusu Morasko”, ogłoszonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół KSP przygotował pełną dokumentację, przeprowadził dialog techniczny oraz prowadził dialog konkurencyjny.

Marzec 2014
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza podczas zakupu akcji spółki sektora energetycznego

Zespół KSP przygotował raport prawny due diligence trzech spółek sektora energetycznego w Opolu. Badanie due diligence zostało przeprowadzone w zakresie odnoszącym się do ewentualnej transakcji nabycia przez klienta akcji trzech spółek. Projekt nadzorował Tomasz Srokosz, partner KSP

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności