Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Grudzień 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia” na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Listopad 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Doradztwo przy transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa

KSP doradzała przy dużej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją folii i opakowań z siedzibą w Tychach na rzecz inwestora branżowego. Doradcy KSP uczestniczyli w negocjacjach, przygotowali umowę sprzedaży i umowę inwestycyjną, doradzali przy rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, które przedsiębiorstwo pozyskało przed planowaną transakcją. Po rozliczeniu transakcji, KSP doradzała przy rozliczeniach podatkowych związanych z transakcją oraz przy likwidacji spółki, której przedsiębiorstwo było przedmiotem sprzedaży.

Wrzesień 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Wprowadzenie Klienta na New Connect

KSP doradzała przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży energii odnawialnej w spółkę akcyjną w celu wprowadzenia jej akcji do obrotu poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu (New Connect) i pozyskania kapitału.

Czerwiec 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP przeprowadza audyt podatkowy Uczelni w Krakowie

Zespół doradztwa podatkowego KSP przeprowadził audyty podatkowe Uczelni w Krakowie w zakresie podatku VAT i CIT. Projekt obejmował swoim zakresem weryfikację poprawności rozliczeń, zidentyfikowanie ewentualnych błędów w zakresie analizowanych transakcji oraz w stosowanych procedurach rozliczeń, określenie ryzyk podatkowych oraz ustalenie możliwości ich minimalizowania.

Kwiecień 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP pomaga podczas budowy akademików w Poznaniu

Specjaliści z KSP doradzali władzom Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu oraz utrzymaniu kompleksu domów studenckich na terenie Kampusu Morasko w Poznaniu.

Marzec 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza podczas rozpoczęcia nowej inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zespół KSP świadczył usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz wiodącego producenta quadów podczas budowania fabryki/zakładania linii produkcyjnej w na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Usługi doradztwa obejmowały między innymi z rozliczenie pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK“, doradztwo w zakresie zmiany warunków na prowadzenie działalności na terenie SSE oraz przygotowanie wniosku do Ministra Gospodarki o zmianę zezwolenia.

Luty 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP przeprowadza skuteczny audyt optymalizacyjny

Zespół doradztwa podatkowego KSP przeprowadził audyt podatkowy w zakresie podatku CIT jednego z największych polskich przedsiębiorców w branży transportowej. Projekt miał na celu optymalizację rozliczeń podatkowych i zyskanie oszczędności. W wyniku przeprowadzonego audytu, Kancelaria znalazła obszar potencjalnej optymalizacji na kwotę ponad 4 mln zł, w szczególności w zakresie kosztów promocji, reprezentacji i reklamy oraz odszkodowań i kar umownych.

Luty 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP pomaga w sprawie uzyskanie pomocy publicznej

Zespół doradców podatkowych KSP kompleksowo pomógł klientowi, światowemu producentowi oraz dystrybutorowi artykułów spożywczych, w zakresie uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zakres doradztwa obejmował m.in. sporządzenie wniosków o interpretację przepisów do Gminy, przygotowanie zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy publicznej, przeprowadzenie przeglądu, którego celem było ustalenie zakresu wykorzystania pomocy publicznej.

Styczeń 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w transakcji nabycia udziałów MZGK

Przygotowanie raportu prawnego due diligence Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Badanie due dilligence zostało przeprowadzone w zakresie odnoszącym się do ewentualnej transakcji nabycia udziałów MZGK lub innej formy finansowania działalności tej spółki. Projekt nadzorował Tomasz Srokosz, partner KSP.

Styczeń 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko KSP w sprawie znaku towarowego „Krupnik”

14 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Destylarni Sobieski S.A. na wyrok WSA w Warszawie z 22 stycznia 2014 r., sygn. VI SA/Wa 1958/13, utrzymujący w mocy decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na słowny znak towarowy Krupnik.  Monopol na znak słowny „Krupnik" posiadała Destylarnia Sobieski S.A. na mocy decyzji Urzędu Patentowego 9 września 1997 r.  Prowadzone przez prawników KSP - mec. Tomasz Srokosza i mec. Natalię Gaweł przez ponad trzy lata postępowanie wykazało jednak, że decyzja ta była wadliwa. Jak podkreślił NSA, oznaczenie „Krupnik" nie posiada przymiotów pozwalających na uznanie go za znak towarowy (sygn. II GSK 1815/14).

Styczeń 2015
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Obsługa prawna przy budowie inwestycji Beskid Sport Arena w Szczyrku

Nasza kancelaria reprezentuje inwestora przy budowie całorocznego ośrodka sportowo-rekreacyjnego, którego uruchomienie planowane jest na koniec 2016 r. KSP wspierała klienta m.in. w kwestii wykupu gruntów, współpracy z samorządem lokalnym odnośnie przebudowy dróg dojazdowych do ośrodka, pozwoleń na wylesianie gruntów, przygotowania regulaminów pracy i wynagradzania.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności