Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Grudzień 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Szkolenia podatkowe – ceny transferowe 2017 r. oraz uszczelnianie systemu podatkowego

Intensywnie szkolimy klientów oraz potencjalnych klientów, w tym spółki notowane na GPW, w zakresie nowych obowiązków podatkowych i zagrożeniach ciążących na podatnikach od 1 stycznia 2017 r. Szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów są dostosowane do specyfiki działalności poszczególnych podatników, mają charakter warsztatowy i stanowią możliwość wymiany poglądów i dyskusji.

Listopad 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza amerykańskiej rodzinie odzyskać spadek

Bardzo często piszemy o transakcjach, przy przeprowadzeniu których doradzaliśmy i o wygranych procesach sądowych. Tymczasem zajmujemy się także sprawami nazwijmy to bliższymi zwykłym ludziom. Na tle afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, warto wspomnieć, że prowadziliśmy i po kilku latach udało się nam zakończyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku – kamienicy w centrum Będzina - przez rodzinę Amerykanów żydowskiego pochodzenia. Postępowanie dotyczyło trzech linii spadkobierców. W jego toku Sąd posiłkował się zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz zlecił przygotowanie przez biegłych opinii odnośnie do treści przepisów prawa spadkowego obowiązujących w różnych stanach USA.

Październik 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Przegląd VAT w jednej z największych spółek przewozów kolejowych

Dokonaliśmy  przeglądu rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT jednej z największych krajowych firm przewozowych. Celem przeglądu była weryfikacja prawidłowości rozliczania podatku VAT przez Spółkę, w tym m.in. w zakresie momentu rozpoznawania obowiązku podatkowego, prawidłowości stosowanej stawki VAT, w tym stawki 0% oraz rozliczania transakcji objętych odwrotnym obciążeniem i importu usług.

Lipiec 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w transakcji zbycia udziałów o wartości 12 500 000 EUR

Prawnicy Kancelarii KSP reprezentowali wiodącego producenta wyrobów papierniczych, tektury i opakowań w transakcji zbycia części udziałów na rzecz zagranicznego inwestora branżowego. W ramach doradztwa prawnego specjaliści z KSP brali udział w negocjacjach z nabywcą, przygotowali model transakcji oraz projekt umowy zbycia udziałów i umowy inwestycyjnej. Cała transakcja była nadzorowana przez doradców podatkowych KSP, którzy opracowali jej optymalny model rozliczenia podatkowego.

Czerwiec 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP wygrywa sprawę dla największego polskiego przewoźnika towarowego

Zespół Podatkowy KSP reprezentował PKP Cargo S.A. w sprawie dotyczącej odszkodowań wypłacanych z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki w trakcie wykonywania usługi transportowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 maja br. uchylił niekorzystną dla naszego klienta interpretację Ministra Finansów. Wniosek podatnika dotyczył tego, czy kwoty pieniężne wypłacone oraz które będą potencjalnie wypłacone w przyszłości tytułem odszkodowań z powodu szkód powstałych w skutek utraty przesyłki, ubytku w przesyłce lub uszkodzenia przesyłki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na gruncie przepisów podatkowych. Minister Finansów w wydanej interpretacji nie odniósł się do poszczególnych wskazanych przez podatnika sytuacji, tylko ogólnie odmówił prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów wskazując, że związane są z wadliwie wykonaną usługą. Zdaniem WSA w przypadku utraty przesyłki np. w związku z kradzieżą, nie dochodzi jednak do wadliwego wykonania usługi, gdyż usługa w ogóle nie jest wykonana. Tym samym, utrata przesyłki nie jest objęta dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o pdop. Jeżeli zatem jest spełniona przesłanka związku wydatku z przychodami na zasadach ogólnych, kwoty wypłacane w związku z utratą przesyłki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kwiecień 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP uzyskuje pozytywny wyrok NSA w przedmiocie stosowania preferencyjnych stawek podatku akcyzowego na paliwa opałowe

Klientowi prowadzącemu działalność w branży paliw opałowych Kancelaria KSP kompleksowo pomogła w toczącym się postępowaniu podatkowym w zakresie podatku akcyzowego, w którym organy celne kwestionowały zastosowaną przez niego praktykę stosowania preferencyjnych stawek podatku. Kancelaria prowadziła postępowanie przed sądami administracyjnymi, zakończone pozytywnym dla klienta wyrokiem NSA, który uchylił niekorzystne decyzje na łączną kwotę ponad 300 tys. zł. W toku postępowania Kancelaria skutecznie pomagała chronić interesy klienta poprzez skuteczne doprowadzenie do czasowego wstrzymania postępowania egzekucyjnego.

Marzec 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Korzystne rozstrzygnięcie WSA w sprawie oczyszczalni ścieków

KSP uzyskuje korzystne rozstrzygnięcie WSA w Łodzi, które nakłada na organ II instancji obowiązek merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej zmian parametrów oczyszczania ścieków istniejącej instalacji.

Luty 2016
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP skutecznie zabezpiecza interesy klienta z branży paliw opałowych w trakcie toczącego się postępowania podatkowego i sądowo-administracyjnego

W prowadzonym przez organy celne postępowaniu podatkowym w przedmiocie stosowania preferencyjnych stawek podatku akcyzowego Kancelaria pomogła skutecznie zabezpieczyć interesy klienta działającemu w branży paliw opałowych. Pomimo wydania przez Izbę Celną decyzji wymiarowych na kwotę ponad 250 tys. zł, postępowanie egzekucyjne w administracji zostało trwale wstrzymane bez uszczerbku dla płynności finansowej klienta do czasu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przed sądem administracyjnym. W drodze negocjacji z Urzędem Celnym doprowadzono do udzielenia ulgi podatkowej, a po korzystnym zakończeniu postępowania przed sądem administracyjnym – do umorzenia wszystkich postępowań przeciwko klientowi.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności