Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Grudzień 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP wygrywa przed WSA w precedensowej sprawie dotyczącej odwrotnego obciążenia w VAT na usługi budowlane

Przed WSA w Krakowie reprezentowaliśmy generalnego wykonawcę projektów biurowych w sprawie dotyczącej odwrotnego obciążenia w VAT na usługi budowlane. 1 grudnia 2017 r. WSA zgodził się z naszym stanowiskiem, że dla prawidłowego rozumienia pojęcia „podwykonawcy” nie należy stosować definicji słownikowej, skoro pojęcie to definiowane jest w innych gałęziach prawa, w szczególności w prawie budowlanym. Ustalenia dokonywane pomiędzy najemcą lokalu biurowego a właścicielem kompleksu biurowego co do opłat za podwyższenie standardu lokalu albo w kwestii partycypacji finansowej właściciela w kosztach wykończenia lokalu przez najemcę nie prowadzą do przeniesienia ról podmiotów w łańcuchu transakcji. Nie są bowiem podejmowane w ramach umowy o roboty budowlane, lecz w ramach umowy najmu. Strona, która została z tytułu tych ustaleń obciążona kosztami na podstawie faktury nie staje się z tego względu inwestorem, a dotychczasowy inwestor – wykonawcą. W związku z tym generalny wykonawca prac, który wystawia faktury z podatkiem VAT nie staje się przez to podwykonawcą, co wiązałoby się ze zmianą sposobu opodatkowania na odwrotne obciążenie.  

 

Sąd stanął zatem w opozycji do stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Finansów wskazanego w oficjalnych wyjaśnieniach oraz w dotychczasowych interpretacjach. Orzeczenie pozwala na uproszczenie zasad rozliczania VAT przez generalnych wykonawców. Orzeczenie nie jest prawomocne.  

Wrzesień 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Audyty bezpieczeństwa danych osobowych w związku z rozporządzeniem RODO/GDPR

Prowadzimy audyty ochrony danych osobowych w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR). W oparciu o ich wyniki pomogliśmy kilkunastu klientom opracować i wdrożyć zasady oraz dokumentację ochrony danych osobowych zapewniające należyty poziom ochrony danych oraz możliwość wykazania zgodności z nowymi wymogami.

Wrzesień 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

John Lemon a Yoko Ono - KSP doradzała przy zawarciu ugody pomiędzy producentem napojów a wdową po artyście

Prawnicy KSP doradzali producentowi naturalnych lemoniad i właścicielowi marki John Lemon  w sporze z Yoko Ono. Spór dotyczył potencjalnego naruszenia praw do znaku towarowego „John Lennon”, który został zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w grudniu 2016 roku. Producent lemoniady John Lemon zarejestrował swój znak towarowy w 2014 roku. W wyniku negocjacji doprowadzono do zawarcia ugody uwzględniającej interesy obu stron. Z punktu widzenia właściciela marki John Lemon istotnym elementem ugody było ustalenie okresu wyprzedaży produktów oferowanych pod tą marką, co umożliwiło ciągłą sprzedaż lemoniad John Lemon przez sezon letni oraz przygotowanie się do rebrandingu. Poniżej jeden z wielu artykułów prasowych na ten temat eastlondonadvertiser.

Wrzesień 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza przy realizacji projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”

Projekt realizowany przez Inspekcję Transportu Drogowego ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach poprzez zakup specjalistycznych urządzeń. Analiza wykonana przez prawników KSP dotyczyła istniejącego modelu ITD oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykroczeń drogowych ze wskazaniem na nowe rozwiązania prawne i organizacyjne.

Sierpień 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Skutecznie odzyskujemy podatki

Reprezentując w postępowaniu podatkowym amerykańską spółkę z branży motoryzacyjnej skutecznie uzyskaliśmy zwrot ponad 1 miliona złotych nadpłaconego podatku u źródła z tytułu świadczonych na terytorium Polski usług i otrzymanych w związku z tym należności licencyjnych.

Lipiec 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w projekcie PPP dotyczącym wykorzystania powierzchni reklamowej przystanków komunikacji miejskiej

Dla jednego z miast wojewódzkich na południu Polski doradcy podatkowi KSP opracowali analizę skutków podatkowych projektu partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na budowie przez partnera prywatnego wiat na przystankach komunikacji miejskiej w zamian z możliwość wykorzystania ich powierzchni reklamowej. Rozwiązanie przewidujące współpracę publiczno-prywatną przy zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną należy ciągle do pionierskich, kwestie podatkowe wymagały więc szczególnej i wielowariantowej analizy.

Kwiecień 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doprowadza do uchylenia kary za odbieranie odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej

W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym reprezentowaliśmy przedsiębiorcę z branży odpadowej, prowadzącego działalność m.in. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Działalność ta jest działalnością regulowaną i wykonywanie jej na terenie danej gminy wymaga wpisu do rejestru, prowadzonego przez wójta (burmistrza/prezydenta). W przedstawianej sprawie wójt gminy uznał, że spółka działa na terenie jego gminy bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej i nałożył na spółkę karę w wysokości ponad  100 000 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję wójta w mocy. Prawnicy KSP, w imieniu spółki, wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zawierającą rozbudowane zarzuty wobec decyzji organów I i II instancji. WSA uznał skargę za uzasadnioną, w konsekwencji czego uchylił zarówno decyzję SKO, jak i decyzję wójta.

Luty 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Ceny transferowe 2017, dokumentacja podatkowa - prowadzimy cykl szkoleń

Dla wiodącej na rynku polskim grupy kapitałowej z branży energetycznej zrealizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji podatkowych. Celem szkoleń jest przybliżenie nowych wymagań ustawowych z zakresu cen transferowych osobom biorącym udział w negocjowaniu, zawieraniu i realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, koordynatorom finansowo-księgowym w spółkach zależnych oraz specjalistom z działów finansowo-księgowych. Podczas szkoleń omówiliśmy na przykładach zasady przygotowywania dokumentacji podatkowych według nowego wzorca.

Styczeń 2017
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP wygrywa przed SKO w sprawie podatku od nieruchomości o wartości 1,5 mln zł

Sprawa dotyczyła podatnika, który korzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na podstawie uchwały Rady Miasta. Uchwała przewidywała, że jednym z warunków zwolnienia jest przedłożenie do 15 stycznia każdego roku objętego zwolnieniem (i w ciągu 5 lat od ostatniego roku objętego zwolnieniem) sprawozdania według określonego wzoru. Zgodnie z uchwałą przedsiębiorca tracił prawo do zwolnienia m.in. w sytuacji niezłożenia sprawozdania lub podania w nim nieprawdziwych danych. Nasz Klient złożył wymagane uchwałą sprawozdanie, ale po terminie (sprawozdanie zostało złożone 26 stycznia). Organ uznał, że niezłożenie sprawozdania w terminie powoduje utratę prawa do zastosowania zwolnienia. Odwołując się od decyzji organu I instancji wskazaliśmy, że przepisy uchwały sformułowane są w sposób nieprecyzyjny, a podatnik nie powinien ponosić negatywnych skutków wadliwości legislacyjnej aktów prawa. Wskazaliśmy także, że nie można opóźnienia w złożeniu sprawozdania utożsamiać z brakiem jego złożenia w ogóle. SKO zgodziło się z naszą argumentacją, uchyliło decyzję organu I instancji i umorzyło postępowanie w sprawie.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności