Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Październik 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Zespół Cen Transferowych zrealizował zasadniczą część prac związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych za 2017 rok.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy dokumentacje podatkowe (tzw. local file) dla wytypowanych rodzajów transakcji m.in.:

 

  • usług audytorskich i certyfikacyjnych,
  • usług badawczo-rozwojowych,
  • usług finansowych,
  • usług doradczych i zarządczych,
  • usług transportowych,
  • usług składowania odpadów,
  • usług najmu nieruchomości i dzierżawy pojazdów,  
  • usług najmu pracowników,
  • usług udzielenia licencji,
  • usług z zakresu obrotu surowcami oraz towarami.

 

Wykonaliśmy kilkadziesiąt analiz porównawczych, w tym analiz benchmarkingowych oraz tzw. opisów zgodności. Wykorzystaliśmy dane dostarczone przez naszych Klientów, a także dane pochodzące ze sprawozdań finansowych spółek działających w adekwatnych branżach. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wykazania rynkowości cen stosowanych przez  Klientów w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Sierpień 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza przy pozyskaniu finansowania dłużnego dla projektu inwestycyjnego

Kancelaria doradzała klientowi (polskiej grupie kapitałowej) przy transakcji zmierzającej do pozyskania partnera finansowego do realizacji wspólnej inwestycji obejmującej zakup pakietu akcji w spółce, będącej liderem w produkcji elementów stalowych oraz dalszą restrukturyzację tej spółki.

 

Transakcja łączyła finansowanie typu equity oraz finansowanie długiem i obejmowała zbycie na rzecz inwestora pakietu udziałów w SPV  oraz emisję przez SPV obligacji. Spłata wierzytelności inwestora z tytułu obligacji oraz wierzytelności klienta została podporządkowana innym należnościom SPV. SPV pozyskała od inwestora finansowanie na poziomie 25 mln PLN.

Lipiec 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP doradza w uzyskaniu zwolnienia z akcyzy dla wyrobów węglowych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne

Doradcy podatkowi KSP opracowali analizę możliwości zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów węglowych wykorzystywanych do produkcji ciepła w kotłowniach węglowych funkcjonujących w ramach spółki ciepłowniczo-energetycznej.

 

Zagadnienie wymagało wielowymiarowej analizy przesłanek uzyskania zwolnienia wyrobów węglowych dla zakładów energochłonnych, poprzedzonej ustaleniem statusu kotłowni węglowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie konieczne było uwzględnienie nowelizacji przepisów akcyzowych, która doprecyzowała, co należy rozumieć przez wprowadzenie w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, w tym m.in. poprzez uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej.

Maj 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Oddalenie roszczenia zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy podwykonawczej

Prawnicy KSP reprezentowali przedsiębiorcę w postępowaniu o zapłatę kary umownej w kwocie 500.000 PLN, tytułem odstąpienia od umowy. Sąd w całości podzielił naszą argumentację o braku podstaw do naliczenia kary umownej i przychylił się do przedstawionego przez nas sposobu wykładni umowy. Zdaniem sądu kara umowna za odstąpienie od umowy podwykonawczej nie należy się, o ile odstąpienie miało miejsce przed rozpoczęciem realizacji umowy głównej.  Powyższe doprowadziło do oddalenia w całości roszczenia o zapłatę kwoty 500.000 zł oraz zasądzenia na rzecz naszego Klienta całości kosztów postępowania. Wyrok oddalający roszczenie w całości stał się prawomocny.

Luty 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Postępowanie restrukturyzacyjne z udziałem prawników KSP zakończone sukcesem

Prawnicy KSP brali udział w procesie restrukturyzacyjnym zakończonym prawomocnym postanowieniem sądu o zatwierdzeniu układu. Postępowanie restrukturyzacyjne było jednym z pierwszych na Śląsku obejmujących jedynie część wierzytelności oraz konwersję wierzytelności na akcję podmiotu objętego restrukturyzacją. Kwota skonwertowanych wierzytelności przekroczyła 125 mln złotych.

Styczeń 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Rewolucyjne zmiany w CIT, split payment i II pakiet innowacyjny, czyli co czeka podatników w 2018 r. – prowadzimy cykl szkoleń

Dla naszych klientów prowadzimy szkolenia dotyczące przepisów uszczelniających system podatkowy w  zakresie podatku CIT i VAT, które weszły lub wejdą w życie w 2018 r. Celem szkoleń jest przedstawienie zmian oraz ich wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą oraz umożliwienie przygotowania się na nie. Przykładowo, wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment), w założeniach dobrowolnego, może jednak od wszystkich podatników VAT wymagać odpowiedniego dostosowania systemów finansowo-księgowych. Z kolei II pakiet innowacyjny daje nowe możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, dotychczas w praktyce dostępnej tylko dla nielicznych podatników. Podczas szkoleń na przykładach omawiamy praktyczne konsekwencje wprowadzanych zmian.

© 2018 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapisz się do newslettera
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności