Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy Doswiadczenie

DOŚWIADCZENIE

Dostarczamy konkretne rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz oferujemy pomoc, która umożliwi rozwiązanie problemu, zawarcie transakcji lub wygranie sporu. Poniżej lista wybranych projektów, w których z sukcesem doradzaliśmy, łącząc wiedzę z zakresu prawa i podatków.

DOŚWIADCZENIE

Marzec 2019
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – nowa praktyka KSP i nowe projekty

W KSP od początku roku prowadzimy szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Realizujemy także kompleksowe projekty w tym zakresie, w szczególności identyfikujemy schematy polegające na raportowaniu, rolę w jakiej może występować przedsiębiorstwo, tj. korzystający, wspomagający czy promotor, sporządzamy procedurę MDR oraz udzielamy wsparcia merytorycznego i technicznego w przygotowaniu i przesłaniu zgłoszeń MDR-1, MDR-2, MDR-3 oraz MDR-4.  Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów MDR przełożą się na kolejne ciekawe projekty.kspksp

Luty 2019
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

KSP obsługuje proces inwestycyjny w KSSE dla klienta z branży automotive

Prawnicy KSP obsługiwali proces inwestycyjny związany z dynamiczną ekspansją na rynku polskim i europejskim polskiej spółki-córki jednego z amerykańskich potentatów z branży automotive. W zakresie prowadzonych działań eksperci KSP przygotowali oraz uczestniczyli w procesie negocjacji umowy o roboty budowlane związanej z nowym budynkiem biurowym w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Projekt stanowi kontynuację bogatych doświadczeń kancelarii w zakresie obsługi klientów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Styczeń 2019
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Szkolimy ze zmian w podatkach w 2019 r.

Z początkiem 2019 roku weszły w życie przełomowe zmiany podatkowe. W podatku CIT m.in. nowe zasady rozliczania podatku u źródła, a także nowe zasady dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Wprowadzono także podatek od wyjścia (Exit Tax), a także ulgę Innovation Box. Modyfikacji uległy przepisy dotyczące kosztów używania samochodów osobowych. W ordynacji podatkowej pojawiło się nowe pojęcie – MDR, czyli obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych. Zmianie uległa również klauzula obejścia prawa podatkowego, rozszerzeniu uległy również przypadki dodatkowego zobowiązania podatkowego.

 

Zmiany nie ominęły podatku VAT. Uregulowano zasady opodatkowania bonów na towary i usługi, zmodyfikowano ulgę na złe długi. Wprowadzono także odrębne zasady opodatkowania usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów spoza Polski. Trwają prace legislacyjne nad matrycą stawek VAT, wiążącą informacją stawkową oraz kasami fiskalnymi on-line.

 

Od października 2018 r. zespół podatkowy KSP prowadził szkolenia dla działów podatkowych i księgowych firm. Nasi eksperci zrealizowali szkolenia zamknięte ze zmian w podatkach dla dużych podmiotów z branż: energetycznej, motoryzacyjnej, transportowej i produkcyjnej. Z kolei, szkolenie otwarte pt. Rozliczenie CIT za 2018 r. w wymiarze praktycznym oraz nowe regulacje CIT i VAT w 2019 r., które odbyło się 8 stycznia br. spotkało się z dużym zainteresowaniem.

 

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy szkoleń KSP zostali odpowiednio „wyposażeni” w praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności.

 

W przypadku zainteresowania kolejnymi szkoleniami podatkowymi, zapraszamy do kontaktu z doradcą podatkowym - Elżbietą Lis.

Styczeń 2019
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

WSA w Warszawie uchyla decyzje administracyjne w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z argumentacją przedstawioną przez prawników KSP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację przedstawioną przez prawników KSP w odwołaniu od decyzji Ministra Środowiska, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji z zakresu gospodarki odpadami. Sąd administracyjny podkreślił, że cofnięcie pozwolenia zintegrowanego może nastąpić jedynie na podstawie dowodów zebranych przez organ administracji publicznej w toku postępowania, w nie dostarczonych przez podmioty trzecie. Ponadto WSA podkreślił, że przepis art. 195 ust. 2 Prawa ochrony środowiska (wskazujący, iż przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie) należy wykładać ściśle. Oznacza to, że musi istnieć tożsamość pomiędzy wezwaniem do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie a przesłankami uzasadniającymi cofnięcie pozwolenia bez odszkodowania.

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności