Aktualna pozycja: HomeBlog o pracy
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Co nowego w związkach zawodowych?

W ostatnich tygodniach w parlamencie procedowano nad zmianami ustawy o związkach zawodowych. Jednym z powodów nowelizacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku (sygn. akt K 1/13), w którym Trybunał uznał, że przepisy zakładające  brak możliwości wstąpienia do związków zawodowych osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy są niekonstytucyjne. Odpowiedzią ustawodawcy na powyższe orzeczenie jest obecna nowelizacja, która czeka już tylko na podpis Prezydenta.

 

Nowelizacja przewiduje istotne zmiany, m.in.:

 

  • umożliwia tworzenie i wstępowanie do związków zawodowych osobom zatrudnionym na innych podstawach niż umowa o pracę (nie tylko na podstawie umów zlecenia, o dzieło,  ale również samozatrudnionym);
  • przyznaje szereg uprawnień powyższym kategoriom osób tj. m.in. ochrony przed rozwiązaniem umowy na zasadach podobnych do ochrony związkowców będących pracownikami;
  • określa szereg innych, istotnych zmian w zakresie uprawnień i obowiązków związku zawodowego np. wprowadza procedurę kontroli uzwiązkowienia (możliwości zweryfikowania przez pracodawcę podanej przez związek liczby jego członków) i precyzuje sankcje dla organizacji związkowej za nieprzedłożenie pracodawcy informacji o liczebności związku.

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółowym przybliżeniem wprowadzanych zmian, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

 

Photo by eggo

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności