Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Jak sprawnie założyć skład podatkowy?

Przewodnik_Jak założyć skład podatkowy_Andersen_2020Na to pytanie odpowiada opracowany przez KSP przewodnik: Jak założyć skład podatkowy? Przewodnik praktyczny, 2013 r. („Przewodnik”). Przedstawiamy w nim w zwięzłej i przede wszystkim czytelnej formule procedurę ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, a także pokrótce opisujemy istotę procedury zawieszenia poboru akcyzy.

 

Niejasna redakcja przepisów akcyzowych oraz różnorodna praktyka w ich stosowaniu przez organy podatkowe powoduje, co do zasady, że działalność w zakresie wyrobów akcyzowych jest obarczona wysokim ryzykiem podatkowym. Powoduje również, że proces ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może się niepotrzebnie wydłużać. Przygotowany przez nas Przewodnik pozwala przede wszystkim na zapoznanie się całą procedurą wnioskowania o zezwolenie oraz na zminimalizowanie czasu oczekiwania na wydanie przedmiotowego zezwolenia.

 

W Przewodniku omawiamy, krok po kroku czynności, które należy podjąć by sprawnie i bez większych przeszkód otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Wymieniamy w nim także listę koniecznych dokumentów, które najlepiej zgromadzić i sporządzić jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia. Oprócz tego, Przewodnik przedstawia także rolę organów podatkowych w postępowaniu, którego istotą jest wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i ich możliwe działania. W tym zakresie omawiamy oprócz standardowych wezwań do usunięcia braków, także istotę tzw. urzędowego sprawdzenia i akt weryfikacyjnych. Co warte podkreślenia, te dwa ostatnie pojęcia nie są wyłącznie związane z ubieganiem się o zezwolenie, ale będą towarzyszyły przedsiębiorcy przez cały okres prowadzenia działalności w formie składu podatkowego.

 

W związku z tym, iż prowadzenie składu podatkowego wymaga złożenia zabezpieczenia akcyzowego, przytaczamy listę możliwych form składania tego zabezpieczenia oraz wskazujemy sposób kalkulacji jego wysokości. Jak powszechnie wiadomo, obrót wyrobami akcyzowymi jest dość sformalizowany. Obowiązki, które zostały nałożone na przedsiębiorców dotyczą nie tylko odpowiedniego dokumentowania dokonanych nabyć i dostaw wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji podatkowych, ale także prowadzenia ewidencji. W tym zakresie, przytaczamy konieczne elementy, które taka ewidencja powinna posiadać.

 

Wskazujemy również na konieczność aktualizacji danych objętych wnioskiem, czy też zezwoleniem na prowadzenie składu oraz konieczność aktualizacji dokumentów znajdujących się w aktach weryfikacyjnych składu podatkowego.

 

Na koniec, prezentujemy podstawowe systemy elektroniczne, które wykorzystywane są w obrocie wyrobami akcyzowymi. Przedsiębiorca zamierzający bowiem dokonywać nabyć i dostaw wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, powinien zarejestrować się w systemach SEED PL (System Wymiany Informacji dotyczących Podatku Akcyzowego) i EMCS PL (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych) oraz w systemie SOZ (Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń).

 

Mamy nadzieję, że nasz Przewodnik pomoże podatnikom przejść przez proces zakładania składu podatkowego szybko i skutecznie.

 

Najnowsza wersja przewodnika (2020) jest dostępna pod poniższym linkiem: 

 

POBIERZ: link

 

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę kancelarii Andersen Tax & Legal, Poland.

 
ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności