Aktualna pozycja: HomeBlog o podatkach
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Korzystne opodatkowanie pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi

Pojazdy samochodowe są nieodzownym elementem naszego życia, co potwierdzają statystki wskazujące, że w samym tylko 2017 r. w Polsce zarejestrowano ponad 1,2 mln pojazdów. Skutkiem tak dużej liczby pojazdów poruszających się po drogach jest rosnące zanieczyszczenie powietrza. Problem ten dostrzegł polski ustawodawca, który opracował obowiązującą od 22 lutego 2018 r. ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Akt ten to istotny krok w kierunku zapewnienia wzrostu neutralności klimatycznej transportu oraz poprawy ekologiczności sektora transportu.

 

Powszechnie ekologiczny transport kojarzy się z samochodami elektrycznymi, ale nowa ustawa odnosi się również do innych paliw alternatywnych, a w szczególności do wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). Obok rozwiązań odnoszących się do rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej do tankowania/ładowania pojazdów samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi, ustawa wprowadza również preferencyjne opodatkowanie samochodów elektrycznych oraz napędzanych innymi paliwami alternatywnymi, co ma służyć jako zachęta dla podatników rozważających zakup nowego samochodu.   

 

Pierwsza ze zmian została wprowadzona w ustawach o podatkach dochodowych, gdzie nowelizacji uległy odpowiednio art. 23 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 art. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazane przepisy odnoszą się do wyłączenia z kategorii kosztów uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego. Podstawowy limit kwotowy dla odpisów, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, wynosi w tym przypadku 20 tys. €. Ustawodawca wprowadził jednak odrębny limit dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, gdyż podatnik może w tym przypadku zaliczyć do kosztów uzyskaniach przychodu odpisy amortyzacyjne w wysokości 30 tys. €. Przyjęcie takiego rozwiązania jest o tyle zasadne, że pojazdy elektryczne są średnio o 30% droższe od samochodów napędzanych silnikami spalinowymi.

 

Wejście w życie ustawy o elektromobilności skutkowało również nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, gdzie wprowadzono z kolei zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznych oraz samochodów osobowych napędzanych wodorem bez wskazania przy tym daty granicznej obowiązywania takiego zwolnienia (art. 109a ustawy). Co więcej, w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwolnieniu z akcyzy podlegać będą również samochody osobowe stanowiące pojazdy hybrydowe (art. 163a ustawy). Jedynym warunkiem dla skorzystania z jednego z powyższych zwolnień będzie skierowanie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Dla wydania wskazanego zaświadczenia konieczne jest przedstawienie dokumentacji, która potwierdza, że dany pojazd jest odpowiednio pojazdem elektrycznym, hybrydowym lub napędzanym wodorem.

 

Podkreślić należy, że wskazane wyżej przepisy wejdą w życie dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. W związku z tym, podwyższony limit odpisów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu będzie mieć zastosowanie do pojazdów elektrycznych, które zostały oddane do używania po dniu ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej. Z kolei zwolnienie z akcyzy dotyczyć będzie pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz napędzanych wodorem, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po dniu ogłoszenia właściwej decyzji Komisji Europejskie. Stosowanie powyższych preferencji uzależnione jest zatem od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Jeśli decyzja będzie negatywna, przedstawione rozwiązania nie wejdą w życie.

 

Warto dodać, że podczas pierwszego czytania projektu ustawy o elektromobilności minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował, że w ramach utworzonego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu planowane jest udzielanie dofinansowań do zakupu kilkudziesięciu tysięcy samochodów elektrycznych. Pierwsze takie dopłaty miałyby zostać uruchomione w 2019 r., a ich wysokość sięgałaby nawet 25 tysięcy złotych.

 

Jak widać, wszystkie przedstawione wyżej rozwiązania i obietnice pozostają w tym momencie wielkimi niewiadomymi. Należy się spodziewać, że dopiero przyszły rok zrewiduje, czy zaproponowane przez rząd i ustawodawcę preferencyjne opodatkowanie i dofinansowania staną się faktem, i czy zachęcą podatników do inwestowania w  pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi.

 

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317).

 

Photo by: Free-Photos

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ
© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności