Aktualna pozycja: HomeCentrum wiedzy

Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie i orzecznictwie.

Zapisz się do newslettera KSP

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Listopad 2018
Udostępnij przez LinkedIn Udostępnij przez Facebook Udostępnij przez Email

Pracownicze Plany Kapitałowe nowym wyzwaniem dla pracodawców

19 listopada Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.  Pracownicze Plany Kapitałowe mają stanowić narzędzie do budowania oszczędności emerytalnych Polaków.  Środki do programu wpłacać będą pracownicy, a pracodawcy oraz skarb państwa, który dofinansuje składkę powitalną oraz co roku dołoży kolejne środki. 

 

PPK to program skierowany do pracowników, który stanowić ma uzupełnienie powszechnego systemu emerytalnego.  Co do zasady, środki zgromadzone w PPK będą mogły zostać wypłacone po ukończeniu przez uczestnika 60 roku życia. Ustawodawca przewidział, że  gromadzone pieniądze będą własnością uczestników programu.

 

Wpłaty do PPK odprowadzać będzie częściowo pracodawca, a częściowo pracownik. Przewidziano również udział środków z budżetu państwa w postaci corocznej składki wynoszącej 240 zł brutto. Dodatkowo z budżetu państwa opłacona zostanie jednorazowa składka powitalna w wysokości 250 zł.

Dla kogo PPK?

Nowe przepisy zakładają dobrowolność udziału pracowników w PPK.  Faktycznie pracownicy zostaną zapisani do PPK automatycznie,  jednak będą mogli zrezygnować z udziału składając pracodawcy stosowne oświadczenie. Co istotne, pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK, co 4 lata zostanie do niego ponownie zapisany, chyba, że złoży (ponowne) oświadczenie o rezygnacji.

 

Automatycznym zapisem do PPK objęci zostaną wszyscy pracownicy, którzy nie ukończyli 55 roku życia.  Pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu osoby, która ukończyła 55 rok życia, wyłącznie na jej wniosek.  Programem nie zostaną objęte osoby, które ukończyły 70 lat. 

 

Do utworzenia PPK zobowiązany będzie każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • jest zatrudniona na podstawie Kodeksu pracy,
 • wykonuje pracę nakładczą,
 • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • jest osobą fizyczną wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o umowie zlecenia,
 • jest członkiem rady nadzorczych wynagradzaną z tytułu pełnienia funkcji.

PPK – kto za to płaci?

Ustawa zakłada, że koszt uczestnictwa w PPK poniesie zarówno pracodawca, jak i pracownik.  Składki naliczane będą od wynagrodzenia brutto. Ustawa przewiduje możliwość powiększenia obowiązkowych składek o wpłaty dobrowolne.  

 

PPK a podatki

Dla pracodawcy zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne wpłaty do PPK stanowić będą koszt uzyskania przychodu.  Wpłaty te zwolnione będą ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Składki pracownika, co do zasady, zwolnione będą od podatku od zysków kapitałowych.  Podatek ten zostanie jednak nałożony w przypadku wcześniejszej wypłaty, z zastrzeżeniem poniższych założeń:

Od kiedy nowe obowiązki?

Obowiązek utworzenia PPK będzie rozłożony w czasie, w zależności od liczby zatrudnianych osób. Ustawa będzie stosowana wobec:

 • podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób. – od dnia 1 lipca 2019 r.
 • podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 osób – od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 osób – od dnia 1 lipca 2020 r.
 • pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy będą zobowiązani do zawarcia dwóch nowych typów umów:

 • Umowy o zarządzanie PPK – z instytucją, która będzie odpowiadać za gromadzenie i zarządzanie środkami uczestników PPK.
 • Umowy o prowadzenie PPK – indywidulanych umów w imieniu i na rzecz poszczególnych osób biorących udział w PPK.

Zawarcie umów o zarządzanie PPK, a następnie o prowadzenie PPK powinno nastąpić – w terminie trzech miesięcy od powstania obowiązku utworzenia PPK dla danego pracodawcy.

 

Pracodawcy będą zatem musieli odpowiednio wcześnie dokonać wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z działającą organizacją związkową, a jeżeli brak organizacji, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

 

Ponadto do obowiązków pracodawców będzie należało:

 • obliczanie wysokości wpłat przekazywanych od uczestnika oraz finansowanych przez pracodawcę,
 • archiwizacja dokumentacji związanej z PPK,
 • zarządzanie, przewidzianymi w ustawie, dyspozycjami pracowników związanymi z PPK,
 • monitorowanie wieku pracowników – podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK na rzecz osób, które ukończyły 70 rok życia, ale informuje je o możliwości zawarcia umowy,
 • obowiązek terminowego przekazywania uczestnikom, podmiotowi zarządzającemu oraz organom nadzorczym nad PPK określonych informacji związanych z prowadzonym PPK.                                                                                                     

Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK

Ustawa przewiduje również zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK. Będzie to możliwe wówczas, gdy pracodawca prowadzi już własny pracowniczy program emerytalny (PPE), do którego odprowadza co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika, a w samym PPE uczestniczy co najmniej 25% ogólnej liczby zatrudnionych. Zwolnienie z tworzenia PPK obejmuje także mikroprzedsiębiorców oraz podmioty, które zatrudniają pracowników, ale nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

 

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa we wdrażaniu PPK oraz wypełnianiu poszczególnych obowiązków w tym zakresie.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

 

© 2023 KSP Legal & Tax Advice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie danych osobowych w KSP
zamknij chcę wiedzieć więcej
Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek)
akceptuję Polityka prywatności